Bubenečský uličník 1944

V roce 1944, v předposledním roce 2. světové války, měly všechny ulice a náměstí v Bubenči i v celé Praze svá německá jména. Ta byla uvedena jako první v pořadí na dvojjazyčných uličních cedulích. Ty se lišily od tradičního pražského provedení písmem a také lemováním. To nebylo dvojité v kombinaci modré a bílé, ale cedule lemovala jen jednoduchá bílá linka.


A - Ardenská | Albína Bráfa | Argonská | Armády | Arndtova B - Banátská | Bedřicha Velikého | Berglerova | Bölkeova | Brömsova | Bubenečská C - Cesta Franků | Cesta Sasů | Císařský ostrov Č - Čechova D - Dejvická | Dr. Zikmunda Wintra E - Emdenská F - Fichteova | Führichova G - Generála Krause | Generála Roetiga | Grundova H - Haugwitzova | Hoferova | Hötzendorfova I - Immelmannova J - Jana ze Žatce | Jiráskova K - K Starému Bubenči | Kamenická | Kleistova | Korunovační | Kostelní náměstí | Královská obora L - Laudonova | Letecká | Letenská | Letenské náměstí | Lotyšská | Lützowských M - Malířská | Marie Terezie | Mařákova | Memelská | Mlýnská  N - Na výšinách | Nad Královskou oborou | náměstí Branné moci | náměstí Marie Terezie | náměstí Pod kaštany | Námořnická | Nová řada O - Ošperská | Ošperské náměstí P - Pětidomí | Piettova | Pod kaštany | Podbabská | Postlova | Prince Evžena R - Raabeova | Radeckého | Riethova | Richthofenova S - Seibtova | Senefelderova | Seydlitzova | Scharnhorstovo náměstí | Schillerova | Schwaigerovo náměstí | Sládkova | Sochařská | Steinova | Suchardova Š - Škroupova T - Tegetthoffova U - U akademie | U hřbitova | U Královské obory | U letenské vodárny | U Mariánských hradeb | U Sparty V - Ve struhách | Veletržní | Vogézská | Výstaviště W - Werthova | Wohlmuthova Y - Yorckova Z - Ziethenovo náměstí | Zítkova

Bubenečský uličník: současnost | 1989 | 1949 | 1944 | 1939 | 1919 | 1904