Na Zátorce

Ulice Na Zátorce vychází z ulice Pod kaštany a vede severovýchodním směrem k náměstí Borise Němcova

Kód ulice: 460427
Katastrální území: Bubeneč
Městská část: Praha 6
Přibližná délka: 665 m


Budovy v ulici:

  • 1/90, 3/289, 5/350, 7/320, 9/43, 11/807, 13/1131, 15/782, 17/783, 19/596, 21/621, 23/605, 25/529
  • 2/87, 4/88, 6/89, 8/258, 10/339, 12/590, 14/667, 16/1048, 18/669, 20/670, 22/671, 24/672, 26/673, 28/674, 30/675, 32/622 

Přehled historických názvů:

  • 1901-1925 Tomkova
  • 1925-1940 Na Zátorce
  • 1940-1945 Yorckova / Yorckstrasse
  • od roku 1945 Na Zátorce

Václav Vladivoj Tomek (1818-1905), český politik, historik, pedagog, profesor Univerzity Karlovy, autor dvanáctisvazkového Dějepisu města Prahy

Zátorka - bývalý dvorec čp. 43 postavený v letech 1796-1803 Janem Karlem Kühlweinem 

Zátory či zátvory označují bariéru přirozeného proudu řeky. Říkalo se tak místům u břehů toků, kde při jarním tání docházelo k hromadění ledových ker a vytváření přírodních překážek. Jako zátorky, tedy malé zátory, byla nazývána svažitá oblast na břehu Bubenečského potoka sahající od Letenské pláně až k bývalému náměstí Pod kaštany. Zátorky zde mohly vznikat zvláště proto, že bylo údolí obráceno k severu.

Hans David Ludwig Yorck (1759-1830), pruský důstojník, hrabě, podílel se na reformách pruské armády


Do roku 1914 patřilo pojmenování Na Zátorce ulici U Vorlíků