Na Zátorce

Ulice Na Zátorce vychází z ulice Pod kaštany a vede severovýchodním směrem k náměstí Borise Němcova.

Městská část: Praha 6 | Katastrální území: Bubeneč

Přehled historických názvů ulice Na Zátorce:

  • 1901-1925 Tomkova
  • 1925-1940 Na Zátorce
  • 1940-1945 Yorckova / Yorckstrasse
  • od roku 1945 Na Zátorce

Václav Vladivoj Tomek (1818-1905), český politik, historik, pedagog, profesor Univerzity Karlovy, autor dvanáctisvazkového Dějepisu města Prahy

Zátorka - bývalý dvorec čp. 43 postavený v letech 1796-1803 Janem Karlem Kühlweinem 

Zátory či zátvory označují bariéru přirozeného proudu řeky. Říkalo se tak místům u břehů toků, kde při jarním tání docházelo k hromadění ledových ker a vytváření přírodních překážek. Jako zátorky, tedy malé zátory, byla nazývána svažitá oblast na břehu Bubenečského potoka sahající od Letenské pláně až k bývalému náměstí Pod kaštany. Zátorky zde mohly vznikat zvláště proto, že bylo údolí obráceno k severu.

Hans David Ludwig Yorck (1759-1830), pruský důstojník, hrabě, podílel se na reformách pruské armády

Do roku 1914 patřilo pojmenování Na Zátorce ulici U Vorlíků.