Město Bubeneč

Dne 26. října 1904 vyhověl císař a král František Josef I. žádosti bubenečského zastupitelstva a povýšil obec Bubeneč na město.

A když byl Bubeneč městem, nemohla městská rada zasedat ve staré budově vedle kostela, která byla do roku 1889 školou. Tak padlo rozhodnutí postavit obecní dům. Stará školní budova byla stržena a zhruba na jejím místě, na dnešním Krupkově náměstí č. 8, se začalo 2. února 1905 s pracemi na nové radnici. Nestavěla se ale jen radnice. V prvním desetiletí se budovalo na začátku Rooseveltovy ulice a Sibiřského náměstí, parcelovala se Zátorka, kde rovněž vyrostly originální vily, počínala se rýsovat Bubenečská ulice, ale především se mohutně stavělo na Letné. Vyrostly tam noblesní výstavní čtyř nebo pětiposchoďové domy s bohatou vnitřní výbavou a vnější dekorací, s širokými chodníky s travnatým pásem, alejí stromů a malými předzahrádkami před domy, které byly ohraničené ozdobnými plůtky.

V roce 1907 byl bubenečský starosta Raimund Kubík za zásluhy o obec vyznamenán rytířským křížem řádu Františka Josefa I.

Vedle radnice vyrostla roku 1909 budova obecných a měšťanských škol, na rohu Bubenečské a Zikmunda Wintra vzniklo v letech 1909-1911 katolické pedagogium, od roku 1915 arcibiskupské gymnázium, rozrůstala se škola na Letné a také Svatováclavský penzionát v Pelléově ulici s pětitřídní chlapeckou školou, založený roku 1898, byl rozšířen přístavbou a zřízením juvenátu, ústavu pro výchovu budoucích učitelů - členů kongregace školských bratří. Rok 1908 přinesl bubenečským příslib většího "pohodlí". Byla zavedena další tramvajová linka, kterou jistě využívali větší měrou než elektriku k Výstavišti. Linka č. 11 vyjížděla z vozovny ve Strašnicích a jezdila přes Letenské náměstí na Špejchar. Druhou vymožeností byl jednotný pražský vodovod s dobrou podzemní vodou z oblasti Jizery u Káraného, který se začal stavět roku 1908. Projekt lipského inženýra Thiema byl realizován roku 1913 a spuštěn první den roku následujícího. Bubenečská i letenská vodárna od té doby sloužily už jen jako záloha.