Uliční cedule

Ulice Československé armády je jedna z dlouhých bubenečských komunikací. Do roku 1947 byly na jejím místě dvě samostatné ulice, které oddělovalo náměstí Svobody, kterým dnes tato městská třída bez přerušení prochází. V současnosti tu můžeme najít celkem 6 různých typů uličních cedulí. A to jak tu nejstarší z roku 1950, bez označení městského obvodu, tak tu nejnovější, vytvořenou oficiálním pražským fontem SMALT. 

Zástupci dalších typů pražských uličních cedulí jsou k vidění jinde v Bubenči (samozřejmě kromě uliční cedule z doby protektorátu). Některé se od sebe liší pouze nepatrně, a to typem použitého písma. Letopočty uvedené u fotografií jsou pouze orientační.