Výstaviště

Na místě dnešního planetária stával dříve rozsáhlý zemědělský poplužní dvůr čp. 21. K němu na jihovýchodě přiléhal malý areál označovaný jako "Hospodářské výstaviště - Austellungsplatz". Ten byl již před rokem 1891 využívaný pravděpodobně pro hospodářské výstavy malého rozsahu. Pro uspořádání Jubilejní zemské výstavy v roce 1891 byla vyčleněna východní část Královské obory, kde vzniklo dnešní Výstaviště. Kolem roku 1910 byl jeho areál zmenšen zhruba na polovinu a jeho severní část byla opět parkově upravena. K opětovnému rozšíření došlo až při budování Parku kultury a oddechu Julia Fučíka v letech šedesátých.