Křižíkovy pavilony

Bubeneč bez čp., Výstaviště 

V roce 1991 se na pražském Výstavišti v Bubenči konala Všeobecná československá výstava. Při této příležitosti byl v dolní části areálu kolem Křižíkovy fontány, která zároveň prošla rekonstrukcí, postaven podle projektu architekta Michala Brixe soubor čtyř výstavních pavilonů nazvaných po Křižíkovi.

Pavilony mají jednoduchou ocelovou konstrukci natřenou bílou barvou a po obvodu jsou prosklené. Jsou označeny písmeny B až E. Oba krajní (B a E) mají výměru každý 1900 m², střední pavilony (C a D) pak každý 844 m². Stěny výstavních pavilonů na vnitřní straně zároveň uzavírají prostor kolem Křižíkovy fontány a tvoří tak amfiteátr s kapacitou více než 6 000 diváků.Zdroj:
- Kolektiv autorů; Slavné stavby Prahy 7; FOIBOS BOOKS; 2011 
- https://app.iprpraha.cz/apl/app/ortofoto-archiv/