Bubeneč a pražské obvody

Bubeneč - Praha IX

Již dlouho před vznikem Velké Prahy představitelé Bubenče jednali o jeho připojení k hlavnímu městu. V roce 1881 byl návrh na sloučení s Prahou zamítnut, další jednání pak byla zahájena koncem roku 1896. Po více než deseti letech, 21. května 1907, schválilo zastupitelstvo Královského hlavního města Prahy všechny požadavky města Bubeneč podmiňující připojení. K nabytí právní platnosti bylo třeba schválení zemským sněmem. Ten však nebyl pro národnostní neshody usnášeníschopný a v roce 1913 byl zcela rozpuštěn. Brzy poté začala válka. 

Pro Bubeneč byla tehdy připravena římská číslice IX. Bubeneč měl tvořit jako jediná městská čtvrť devátý pražský obvod. Na mapách vydaných v této době se označení "Bubeneč - Praha IX" již objevovalo, přestože úředně ještě nebyl pražskou čtvrtí, ale stále samostatným městem smíchovského okresu.

Bubeneč - Praha XIX

Bubeneč se stal součástí Prahy až po 1. světové válce k 1. lednu 1922. Celé katastrální území Bubenče, tedy včetně části Letné, celé Královské obory, Výstaviště a Císařského ostrova, bylo spolu s Dejvicemi, Sedlcem, Vokovicemi a Veleslavínem součástí obvodu Praha XIX.

V roce 1947 zůstal celý katastr Bubenče součástí obvodu Praha XIX, jehož jméno bylo doplněno na Praha XIX - Dejvice.

Bubeneč - Praha 6 a Bubeneč - Praha 7

Dne 1. dubna 1949 vstoupilo v platnost zcela nové územní členění a Bubeneč byl rozdělen mezi šestý a sedmý pražský obvod. Říká se, že důvodem tohoto rozhodnutí byly výsledky voleb, které se konaly v květnu 1946. V Praze XIX, na rozdíl od většiny pražských obvodů, nevyhráli komunisté. A tak prostě část Bubenče připojili k proletářštější Praze 7.

Tento stav zůstal zachován i po další reorganizaci v roce 1960 a platí dodnes. Bubeneč je tedy součástí městských částí, správních obvodů a obvodů Praha 6 a Praha 7.