Ulice a náměstí v Bubenči

V Bubenči je celkem 85 ulic a 8 náměstí. Jsou zde ale také tři pojmenované parky a jedna promenáda, dva tunely, tři mosty a jedna lávka přes Vltavu, jeden ostrov a jeden kulturně-výstavní areál.

Nejstarší z komunikací je dnešní ulice Pod kaštany, která spojovala Pražský hrad s Královskou oborou. Původně zde ovšem bývala lipová alej, která byla zničena ve válečných časech roku 1742. Až ve 30. letech 19. století bylo vysázeno převážně kaštanové stromořadí. 

Další komunikací byla Podbabská cesta, která vedla po západním okraji katastru. Po zavedení pravidelné pěší, později jízdní pošty z Prahy do Drážďan se v roce 1625 stala cestou poštovní. Ještě v 19. století obě silnice, Podbabská i Pod kaštany, vstupovaly do Prahy Píseckou branou.

V letech 1805-1806 byla postavena silnice mezi Strahovem a Bubny - současná ulice Milady Horákové a zároveň s ní i dnešní Korunovační ulice. 

V roce 1829 byla silničním erárem zřízena pevná silnice vedoucí Ovencem v místech dnešní Pelléovy ulice, Českomalínské a Wolkerovy.

Hlavní komunikací Královské obory je Mecsérova silnice vedoucí od místodržitelského letohrádku k rybníkům. Slavnostně byla otevřena v říjnu 1860 za osobní účasti tehdy už policejního ministra Mecséryho.

V souvislosti s rozvojem zástavby začala koncem 19. století v Bubenči vznikat velmi hustá uliční síť.