Ulice a náměstí

Nejstarší z komunikací je dnešní ulice Pod kaštany, která spojovala Pražský hrad s Královskou oborou. Původně zde ovšem bývala lipová alej, která byla zničena ve válečných časech roku 1742. Až ve 30. letech 19. století bylo vysázeno převážně kaštanové stromořadí. 

Další komunikací byla Podbabská cesta, která vedla po západním okraji katastru. Po zavedení pravidelné pěší, později jízdní pošty z Prahy do Drážďan se v roce 1625 stala cestou poštovní. Ještě v 19. století obě silnice, Podbabská i Pod kaštany, vstupovaly do Prahy Píseckou branou.

V letech 1805-1806 byla postavena silnice mezi Strahovem a Bubny - současná ulice Milady Horákové a zároveň s ní i dnešní Korunovační ulice. 

V roce 1829 byla silničním erárem zřízena pevná silnice vedoucí Ovencem v místech dnešní Pelléovy ulice, Českomalínské a Wolkerovy.

Hlavní komunikací Královské obory je Mecsérova silnice vedoucí od místodržitelského letohrádku k rybníkům. Slavnostně byla otevřena v říjnu 1860 za osobní účasti tehdy už policejního ministra Mecséryho.

V souvislosti s rozvojem zástavby začala koncem 19. století v Bubenči vznikat velmi hustá uliční síť.

Názvy ulic včera a dnes

Kromě historických nebo pomístních pojmenování byla jména ulic v Bubenči vybírána podle určitého pravidla a vytvářela tak tématicky jednotné skupiny názvů.

Ulice, které vznikly na přelomu 19. a 20. století v blízkosti tehdy nově postavené Akademie výtvarných umění v bubenečské ulici U akademie, byly pojmenovány podle uměleckých řemesel: Malířská, Kamenická, Sochařská, Umělecká (ta je však již celá v katastru Holešovic). Po druhé světové válce je potom doplnila ulice Keramická (původně Na štole).

V letech 1925-1931 probíhala v Bubenči nová mohutná výstavba v okolí Vítězného náměstí. Ulicím, z nichž některé se nacházely již na dejvickém katastru (označeny jako "k.ú. Dejvice"), byly vybrány názvy související s 1. světovou válkou. Jednalo se například o:

Všechny ulice až na Ardenskou byly za 2. světové války přejmenovány. V roce 1945 jim byl vrácen původní název. V letech 1951-1952 však znovu téměř všechny získaly názvy nové, poplatné tehdejší době. Inspirací byly:

Po roce 1989 byly původní předválečné názvy vráceny pouze ulicím, jejichž pojmenování negativně připomínalo bývalý komunistický režim.

Tři bubenečské ulice získaly jméno podle charakteru domovní zástavby: Jednořadá, Pětidomí, Šestidomí. Počet domů v posledních dvou jmenovaných ulicích skutečně i dnes odpovídá jejím názvům.

Celá řada ulic v Bubenči byla také pojmenována po slavných osobnostech: Čechova, Dr. Zikmunda Wintra, Goetheho, Heineho, Raisova, Romaina Rollanda, Ronalda Reagana, Rooseveltova, Schwaigerova, SládkovaSlavíčkova, Suchardova, Sukova, Wolkerova.

Bubenečský uličník

Kromě historických nebo pomístních pojmenování byla jména ulic v Bubenči vybírána podle určitého pravidla a vytvářela tak tématicky jednotné skupiny názvů...

Více v sekci Bubenečský uličník.