Korunovační

Korunovační vychází z ulice Milady Horákové a vede severozápadním směrem na Skakunův most.

Kód ulice: 452815
Katastrální území: Bubeneč
Městská část: Praha 7
Přibližná délka: 430 m


Budovy v ulici:

  • 1/862, 3/1000, 5/903, 7/904, 9/905, 11/906, 13/907, 15/917, 17/923, 19/924, 21/979, 23/980, 25/981, 27/982, 29/630
  • 2/310, 4/311, 6/103, 8/164, 10/270, 12/705, 14/704, 16/647, 18/570, 20/567, 22/51, 24/50, 26/594, 28/127, 30/124, 32/125

Přehled historických názvů:

  • 1900-1940 Korunovační
  • 1940-1945 Goethova / Goethestrasse
  • od roku 1945 Korunovační

Korunovační - název měl připomínat korunovace českých králů a tím i snahu o potvrzení české státnosti, pojmenování bylo zvoleno snad i s ohledem na skutečnost, že se ulice nachází nedaleko Královské obory

Johann Wolfgang Goethe (1749-1832), německý básník, spisovatel a učenec, působil ve službách sasko-výmarského vévody Karla Augusta


Stará vozová cesta do centra Bubenče byla upravena v silnici společně s pozdější Belcrediho třídou (Milady Horákové) již v letech 1805-1806. Označována byla jako "Silnice k Letné". Kolem roku 1900 dostala název Korunovační.

Ulice byla v březnu 2022 zkrácena o úsek mezi mostem nad železniční tratí Praha - Kladno a náměstím Borise Němcova. Krátký úsek ulice v souvislosti s ruskou invazí na Ukrajinu změnil jméno na Ukrajinských hrdinů. Domy čo. 31-36 byly přečíslovány a obdržely nová čísla 1-6.