Korunovační

Korunovační vychází z ulice Milady Horákové a vede severozápadním směrem na náměstí Pod kaštany.

Městská část: Praha 6, Praha 7 | Katastrální území: Bubeneč

Přehled historických názvů Korunovační ulice:

  • 1900-1940 Korunovační
  • 1940-1945 Goethova / Goethestrasse
  • od roku 1945 Korunovační

Korunovační - název měl připomínat korunovace českých králů a tím i snahu o potvrzení české státnosti, pojmenování bylo zvoleno snad i s ohledem na skutečnost, že se ulice nachází nedaleko Královské obory

Johann Wolfgang Goethe (1749-1832), německý básník, spisovatel a učenec, působil ve službách sasko-výmarského vévody Karla Augusta

Stará vozová cesta do Bubenče byla upravena v silnici společně s pozdější Belcrediho třídou (Milady Horákové) již v letech 1805-1806. Označována byla jako "Silnice k Letné". Kolem roku 1900 dostala název Korunovační.