Letenská vodárenská věž

Bubeneč čp. 1000, Na výšinách 1 / Korunovační 3 / U letenské vodárny bez čo.
do roku 1943: Holešovice-Bubny čp. 500

Budovu vodárenské věže postavili podle návrhu ing. architekta Jindřicha Fialky v novorenesančním slohu v letech 1887-1888 Karel Hübschmann a František Schlaffer na zakázku Pražské obce. Ve vnitřní části věže byl válcový vodojem o obsahu 197,10 m³ a věž byla součástí vodárenského areálu, který zásoboval vodou Bubeneč a horní část Holešovic. Technologické vybavení vodárenského areálu dodala firma Breitfeld-Daněk a spol. Věž o celkové výšce 38,3 m je zakončena stanovou střechou, v nejvyšší části má sloupkový nástavec s hodinami. V pátém podlaží ve výšce 20,5 m je vyhlídkový ochoz s novorenesančními arkádami nesený kamennými krakorci.

Provoz vodárny byl ukončen v roce 1913 a po demontáži technických zařízení byla přestavěna na byty pro vodárenské zaměstnance. Kotelna se strojovnou a provozní budovy byly zbořeny a vodojem napojen na nádrž na Karlově. Později byly v části věže sklady. V letech 1977-1978 byl zbořen podzemní vodojem a přečerpávací stanice a poté sloužila jako Obvodní dům pionýrů a mládeže Prahy 7 se širokým spektrem činnosti. V současnosti slouží prostory historické věže, jejímž majitelem je město Praha, mládeži.