Území

Katastrální území Bubeneč označené kódem 730106 se nachází severovýchodně od Pražského hradu, na levém břehu spodního toku Vltavy při jejím průtoku Prahou.

Současný Bubeneč má rozlohu 4,44 km². Před úpravami katastrálních hranic v letech 1943-1944 byla jeho rozloha téměř 4,19 km². Svou velikostí se řadí na 49. místo mezi všemi 112 pražskými katastry (od největšího po nejmenší).

Území je rozděleno mezi městskou část Praha 6, kam patří 48 % plochy (213 ha), a městskou část Praha 7, kde se nachází 52 % plochy (231 ha).

Nadmořská výška celého katastru se pohybuje mezi 178 a 229 metry nad mořem. Nejníže je severní cíp Císařského ostrova a přístaviště trojského přívozu, nejvýše nároží ulic Korunovační a Milady Horákové.

Nejsevernějším bodem je Vltava u Císařského ostrova v úrovni křižovatky ulic Podbabská x Roztocká x V Podbabě (říční km 42,7). Nejvýchodnější bod leží na pozemku při ulici U Výstaviště, mezi ulicí Za elektrárnou a železniční tratí. Nejjižnější bod katastru se nachází na křižovatce Badeniho x Pelléova x Milady Horákové. Nejzápadnějším bodem je ohyb ulice Pod Paťankou.

Bubeneč je zastavěn bloky obytných domů, vilami a v okolí Papírenské ulice průmyslovými budovami. Dále se na jeho území nachází Královská obora, Výstaviště a Císařský ostrov. Historické jádro obce je tvořeno zástavbou v okolí Krupkova náměstí. 

Bubeneč přímo sousedí s Dejvicemi, Holešovicemi a Trojou. Na Špejchaře se dotýká katastru Hradčan, v Podbabě pak katastru Sedlce.

Hranice Bubenče tvoří:
- s Dejvicemi: Vltava mezi Císařským ostrovem a Dejvicemi, ulice Pod Paťankou, Podbabská a Jugoslávských partyzánů, Vítězné náměstí, ulice Dejvická, Jaselská a Pelléova,
- s Holešovicemi: ulice Milady Horákové, Letenské náměstí, ulice Veletržní a Kamenická, jižní okraj Královské obory, ulice U Výstaviště, jižní okraj náspu železniční tratě, Vltava mezi Císařským ostrovem a Holešovicemi,
- s Trojou: Vltava mezi Císařským ostrovem a Trojou.

Do Bubenče tedy patří mimo jiné tři osminy Vítězného náměstí, část Dejvické ulice s divadlem Spejbla a Hurvínka, fotbalový stadion Sparty na Letné, Královská obora, Výstaviště a celý Císařský ostrov.