Území

Katastrální území Bubeneč označené kódem 730106 se nachází severovýchodně od Pražského hradu, na levém břehu spodního toku Vltavy při jejím průtoku Prahou.

Současný Bubeneč má rozlohu 4,44 km2. Před úpravami katastrálních hranic v roce 1945 byla jeho rozloha 4,19 km2. Svou velikostí se řadí na 49. místo mezi všemi 112 pražskými katastry (od největšího po nejmenší).

Území je rozděleno mezi městskou část Praha 6, kam patří 48% plochy (213 ha), a městskou část Praha 7, kde se nachází 52% plochy (231 ha).

Nadmořská výška celého katastru se pohybuje mezi 178 a 227 metry nad mořem. Nejníže je severní cíp Císařského ostrova, nejvýše Letenské náměstí.

  • Nejsevernejším bodem je Vltava u Císařského ostrova v úrovni křižovatky ulic Podbabská x Roztocká x V Podbabě (říční km 42,7).
  • Nejvýchodnější bod leží na pozemku při ulici U Výstaviště, mezi ulicí Za elektrárnou a železniční tratí.
  • Nejjižnější bod katastru se nachází na křižovatce Badeniho x Pelléova x Milady Horákové.
  • Nejzápadnějším bodem je ohyb ulice Pod Paťankou, který je těsně následován středem Vítězného náměstí ležícím jen o málo východněji.

Bubeneč je zastavěn bloky obytných domů, vilami a v okolí Papírenské ulice průmyslovými budovami. Dále se na jeho území nachází Královská obora, Výstaviště a Císařský ostrov. Historické jádro obce je tvořeno zástavbou v okolí Krupkova náměstí. 

Bubeneč přímo sousedí s Dejvicemi, Holešovicemi a Trojou. Na Špejchaře se dotýká katastru Hradčan, v Podbabě pak katastru Sedlce.

Hranice Bubenče tvoří:

  • s Dejvicemi: Vltava mezi Císařským ostrovem a Dejvicemi, ulice Pod Paťankou, Podbabská a Jugoslávských partyzánů, Vítězné náměstí, ulice Dejvická, Jaselská a Pelléova,
  • s Holešovicemi: ulice Milady Horákové, Letenské náměstí, ulice Veletržní a Kamenická, jižní okraj Královské obory, ulice U Výstaviště a Za elektrárnou, železniční trať, Vltava mezi Císařským ostrovem a Holešovicemi,
  • s Trojou: Vltava mezi Císařským ostrovem a Trojou.

Do katastru Bubenče tedy patří mimo jiné tři osminy Vítězného náměstí, část Dejvické ulice s divadlem Spejbla a Hurvínka, fotbalový stadion Sparty na Letné, Královská obora, Výstaviště a celý Císařský ostrov.