Olymp - Centrum sportu

Bubeneč čp. 1035 a 1063, Za Císařským mlýnem 7 a 5 

Mezi Malou říčkou a současnou ulicí za Císařským mlýnem, tedy na území patřícím před regulací Vltavy k Císařskému ostrovu, se již v období první republiky nacházelo sportovní hřiště. Byla zde ovšem pouze škvárová dráha bez zázemí a několik tenisových kurtů. Začátkem padesátých let 20. století se sem z Karlína přestěhoval sportovní klub Rudá hvězda, který byl pokračovatelem meziválečného AFK Stáž bezpečnosti. Ten byl založen v roce 1921 s cílem zvyšovat fyzickou zdatnost i psychickou odolnost členů policejního sboru.

V nově budovaném sportovním areálu se v padesátých letech postupně objevily první dřevěné stavby, v nichž byly například letní šatny. Byly zřizovány nové tenisové kurty a volejbalová hřiště. V roce 1957 byla dokončena výstavba víceúčelové haly s běžeckým tunelem (zničena byla při požáru v roce 1991). V roce 1966 vznikla zděná jednopatrová budova sportovní roty (čp. 1035), která sloužila převážně sportovcům - vojákům základní vojenské služby. V polovině sedmdesátých let byla do užívání předána nafukovací přetlaková atletická hala s vícedráhovou rovinkou, oválem v délce cca 169 metrů a skokanskými sektory. Ta sloužila až do roku 1996, kdy byla otevřena hala nová. V roce 1978 byl dokončen hlavní administrativní objekt (čp. 1063), jehož součástí byla ubytovací část pro sportovce, část pro administrativu, zdravotní zabezpečení, regeneraci, rehabilitaci a šatnové a sociální zázemí. V první polovině osmdesátých let došlo k rozšíření areálu, a proto zanikla převážná část zahrádkářské kolonie u Malé říčky. Na jejím místě byla postavena nová atletická dráha se čtyřsetmetrovým oválem, skokanskými sektory, travnatým hřištěm a vrhačskou loukou a dále vzpěračská hala se vzpěračským sálem, posilovnami a zázemím. V roce 1993 pak vznikla víceúčelová hala, jejíž součástí byla část pro míčové sporty, zápasnický sál a zázemí pro atletiku, zápas a tenis. V letech 1996-1997 byla postavena nová moderní atletická hala (bez čp.) s vícedráhovou rovinkou, dvousetmetrovým oválem, skokanskými a vrhačskými sektory. Byla pojmenována po Otakaru Janderovi, velkém propagátorovi atletiky, jehož zásluhou vlastně zdejší sportovní komplex vznikl a jehož oddíly dosahovaly výborných výsledků. V roce 2011 byla vybudována nová ocelová tenisová hala se dvěma kurty a na podzim roku 2017 byla zprovozněna nová nafukovací hala zastřešující část multifunkčního hřiště, které je využíváno pro fotbal, nohejbal, tenis i volejbal. V areálu Centra sportu Ministerstva vnitra, který v letech 2002 a 2013 zasáhla povodeň, se v současnosti nachází také 7 volejbalových hřišť a 17 tenisových kurtů. Na opačné straně ulice Za Císařským mlýnem se nachází Tenisový klub Sparta.Zdroj:
- https://www.olympcsmv.cz/historie/
- https://app.iprpraha.cz/apl/app/ortofoto-archiv/