Tenisový klub Sparta

Bubeneč čp. 1115, Za Císařským mlýnem 2 

Tenisový klub Sparta byl založen již v roce 1905. Do Bubenče, na severní stranu dnešní ulice Za Císařským mlýnem, kde byly tenisové kurty již v období první republiky, se přestěhoval v roce 1953. Na tomto území patřícím před regulací Vltavy k Císařskému ostrovu postupně vznikl velký sportovní areál. V roce 1978 byla na místě části zahrádkářské kolonie mezi ulicí Za Císařským mlýnem a Vltavou postavena administrativní budova a hala s jedním kurtem. V letech 1997-1998 byl pak vybudován objekt zastřešující dva kurty. Tenisový areál, který byl v letech 2002 a 2013 poškozen povodní, v současnosti zahrnuje 16 otevřených kurtů a tři zastřešené. Jeho divácká kapacita činí přibližně 2500 osob. Na opačné straně ulice Za Císařským mlýnem se nachází Centrum sportu Ministerstva vnitra.Zdroj:
- https://cs.wikipedia.org/wiki/Tenisový_klub_Sparta_Praha
- https://app.iprpraha.cz/apl/app/ortofoto-archiv/