Členění Bubenče

V Bubenči oficiálně není evidována žádná místní část. Pro území kolem Podbabské ulice je používán název Podbaba, zástavba kolem ulice Milady Horákové a Letenského náměstí je označována jako Letná.

Bubeneč je rozdělen na 2 územně technické jednotky (ÚTJ) a 7 základních sídelních jednotek (ZSJ), které jsou všechny urbanistickými obvody (UO).


Územně technická jednotka Bubeneč 6

kód ÚTJ: 730106

Územně technická jednotka Bubeneč 7

kód ÚTJ: 730165

Základní sídelní jednotka Nový Bubeneč

Charakteristika UO: obytné plochy

kód ZSJ: 1300790, číslo UO: 276-O

ZSJ zahrnuje území ohraničené ulicemi Podbabská, Jugoslávských partyzánů, Rooseveltova, Sibiřské náměstí, Goetheho a železniční tratí. 

Základní sídelní jednotka Náměstí Svobody

Charakteristika UO: obytné plochy

kód ZSJ: 1300870, číslo UO: 277-O

ZSJ zahrnuje území ohraničené ulicemi Dejvická, Jaselská, Bubenečská, Českomalínská, Rooseveltova a Jugoslávských partyzánů.

Základní sídelní jednotka Starý Bubeneč

Charakteristika UO: obytné plochy

kód ZSJ: 1301090, číslo UO: 279-O

ZSJ zahrnuje území ohraničené ulicemi Jaselská, Pelléova, Milady Horákové, dále hranicí městských částí Praha 6 a 7, Sibiřským náměstím a ulicemi Rooseveltova, Českomalínská a Bubenečská.

Základní sídelní jednotka U Sparty

Charakteristika UO: obytné plochy

kód ZSJ: 1301410, číslo UO: 283-O

ZSJ zahrnuje území ohraničené ulicemi Milady Horákové, Kamenická, U akademie, Nad Královskou oborou a hranicí městských částí Praha 6 a 7.

Základní sídelní jednotka Královská obora

Charakteristika UO: rekreační plochy

kód ZSJ: 1301680, číslo UO: 284-R

ZSJ zahrnuje území Královské obory (bez části mezi Vltavou a železniční tratí) a Výstaviště.

Základní sídelní jednotka Císařský ostrov I

Charakteristika UO: plochy průmyslových areálů

Urbanistický obvod se v 70. a 80. letech 20. století jmenoval nesprávně Čistírna Troja. Ústřední čistírna odpadních vod se nachází na Císařském ostrově, který patří celý Bubenči.

kód ZSJ: 1300610, číslo UO: 275-P

ZSJ zahrnuje území části Císařského ostrova (západní část patřící Praze 6) a průmyslové areály u ulic Mlýnská, Papírenská, Podbabská a Pod Paťankou.  

Základní sídelní jednotka Císařský ostrov II

Charakteristika UO: rekreační plochy

kód ZSJ: 1301760; číslo UO: 285-R

ZSJ zahrnuje území části Císařského ostrova (východní část patřící Praze 7), část Královské obory mezi Vltavou a železniční tratí a sportoviště u ulice Za Císařským mlýnem.