Členění

V Bubenči oficiálně není evidována žádná místní část. Pro území kolem Podbabské ulice je používán název Podbaba, zástavba kolem ulice Milady Horákové a Letenského náměstí je označována jako Letná nebo Horní Bubeneč.

Bubeneč je rozdělen na 2 územně technické jednotky (ÚTJ) - Bubeneč 6 (kód: 730106) a Bubeneč 7 (kód: 710165) a 8 základních sídelních jednotek (ZSJ), které jsou zároveň urbanistickými obvody (UO). Základní sídelní jednotka Výstaviště vznikla 23. února 2022 vyčleněním ze ZSJ Královská obora.


Základní sídelní jednotka Nový Bubeneč

Charakter: obytná plocha v kompaktní zástavbě

kód ZSJ: 130079, číslo UO: 276-O

ZSJ zahrnuje území ohraničené ulicemi Podbabská, Jugoslávských partyzánů, Rooseveltova, Sibiřské náměstí, Goetheho a železniční tratí. 

Základní sídelní jednotka Náměstí Svobody

Charakter: obytná plocha v kompaktní zástavbě

kód ZSJ: 130087, číslo UO: 277-O

ZSJ zahrnuje území ohraničené ulicemi Dejvická, Jaselská, Bubenečská, Českomalínská, Rooseveltova a Jugoslávských partyzánů.

Základní sídelní jednotka Starý Bubeneč

Charakter: obytná plocha v kompaktní zástavbě

kód ZSJ: 130109, číslo UO: 279-O

ZSJ zahrnuje území ohraničené ulicemi Jaselská, Pelléova, Milady Horákové, dále hranicí městských částí Praha 6 a 7, Sibiřským náměstím a ulicemi Rooseveltova, Českomalínská a Bubenečská.

Základní sídelní jednotka U Sparty

Charakter: obytná plocha v kompaktní zástavbě

kód ZSJ: 130141, číslo UO: 283-O

ZSJ zahrnuje území ohraničené ulicemi Milady Horákové, Kamenická, U akademie, Nad Královskou oborou a hranicí městských částí Praha 6 a 7.

Základní sídelní jednotka Královská obora

Charakter: rekreační plocha

kód ZSJ: 130168, číslo UO: 284-R

ZSJ zahrnuje území Královské obory bez části mezi Vltavou a železniční tratí a bez Výstaviště.

Základní sídelní jednotka Císařský ostrov I

Charakter: průmyslový areál

Urbanistický obvod se v 70. a 80. letech 20. století jmenoval nesprávně Čistírna Troja. Ústřední čistírna odpadních vod se nachází na Císařském ostrově, který patří celý Bubenči.

kód ZSJ: 130061, číslo UO: 275-P

ZSJ zahrnuje území části Císařského ostrova (západní část patřící Praze 6) a průmyslové areály u ulic Mlýnská, Papírenská, Podbabská a Pod Paťankou.  

Základní sídelní jednotka Císařský ostrov II

Charakter: rekreační plocha

kód ZSJ: 130176; číslo UO: 285-R

ZSJ zahrnuje území části Císařského ostrova (východní část patřící Praze 7), část Královské obory mezi Vltavou a železniční tratí a sportoviště u ulice Za Císařským mlýnem. 

Základní sídelní jednotka Výstaviště

Charakter: areál občanské vybavenosti

kód ZSJ: 332763

ZSJ zahrnuje areál bubenečského Výstaviště včetně budovy planetária.