Znak a prapor

Městský znak byl Bubenči udělen 26. října 1904, v den jeho povýšení na město. Privilegium pro jeho užívání bylo potvrzeno 17. února 1905 majestátem císařské kanceláře, který byl při této příležitosti vydán, a ve kterém byl znak vymalován a popsán.

Znak tvoří červený štít napříč prostoupený zdí ze stříbrných tesaných kamenů s černými spárami a paterým cimbuřím, z něhož první a poslední vyrůstá z okraje štítu. Hradební zeď je prolomena otevřenou klenutou branou bez vrat se zdviženou zlatou padací mříží. Na druhém cimbuří stojí ve skoku doprava stříbrný beran se zlatými rohy a kopýtky. Okraj štítu je obklopen zlatým ozdobným lemem, na horním okraji je umístěna zděná stříbrná koruna s pěti výběžky. 

Městská symbolika hradby je ve znaku doplněna figurou berana, odkazující na původní název obce. Zemské barvy vyjadřují panství nejvyšších českých purkrabí a pokračování tradice vybudováním letohrádku pro účely českých místodržících, a také Královskou oboru s Císařským mlýnem, který se za doby panování Rudolfa II. stal jednou z jeho letních rezidencí.

Z městských znaků Bubenče a Břevnova vychází znak Městské části Praha 6. Byl vytvořen podle návrhu Jiřího Rathouského a představuje ho štít se stříbrnou hradební zdí jako symbol města, v jejíž otevřené bráně bez vrat je v modři umístěna šestihrotá stříbrná hvězda odkazující na pořadové číslo městské části v rámci hlavního města Prahy. Horní polovina štítu je polcena. Heraldicky pravá polovina je červená se stříbrným, zlatě ozbrojeným beranem, skákajícím ze stínky cimbuří do středu štítu - znak města Bubenče. V heraldicky levé polovině jsou v modři nad sebou tři šikmé stříbrné ostrve o třech sucích - část znaku města Břevnov. Návrh upřednostnil historické symboly Bubenče, na jehož katastrálním území se nachází radnice městské části, a Břevnova jako historicky nejstarší součásti Prahy 6, a to ve spojení se symboly města (hradební zeď) a určením městské části (šestihrotá hvězda).

Prapor Bubenče tvoří dva podélné pruhy. Horní je stříbrný (někdy také bílý), dolní je červený. Na znaku hlavního města Prahy je rozvinutý prapor umístěn na levé přilbici (heraldicky vpravo), na 5. místě zleva.