Budovy

A - Akademie výtvarných umění | Arcibiskupské gymnasium | Atletická hala Otakara Jandery  B - Bruselský pavilon | Bubenečská radnice | Bubenečská vodárenská věž C - Cihelna | Císařský mlýn D - Dělnické domy E - Experimentální obytný dům F - Fara G - Globe H - Hostinec Na senníkuHostinec Na slamníku | Hotel BelvedereHotel Expo | Hotel Splendid | Hotel u Sparty | Hoyermannova vila K - Katolické paedagogium | Klub s kinem pro velvyslanectví SSSR | Konzulát SSSR | Kostel sv. Gotharda | Křižíkovy pavilony L - Lannova vila | Lapidárium | Letenská vodárenská věž M - Malá sportovní hala | Malá vodní elektrárna | Maroldovo panoráma | Ministerstvo národní obrany | MiseronkaMístodržitelský letohrádek | Moderní galerie | Molochov N - Nádraží Bubeneč | Německé domyNemocnice Bubeneč O - Občanská záložna v Bubenči | Obchodní zastupitelství SSSROborní dvůrOrlík | Orthopedické družstvo invalidů P - Patentový úřad | Pavilon AVUPelléova vila | Pension Grande | Planetárium | Plavecký bazén | Porodnice | Průmyslové budovyPrůmyslový palác | Pyramida R - Radnice | Restaurace McDonald's S - Skleněný palác | Sokolovna | Spirála | Sportovní hala | Sportovní hala Královka | Stadion Sparty | Stará čistírna odpadních vod | Strážní domek | Strojovna | Studentské koleje | Svornost Š - Šlechtova restaurace | Školy a školky T - Továrny | Tréninkové hřiště Sparty U - Úřad MČ Praha 6 | U Pramene | Ústřední čistírna odpadních vod V - VilyVozovna Královská obora | Výstaviště | Výstavní pavilon obchodního zastupitelství SSSRVýzkumný ústav vodohospodářský Z - Zátorka | Zeměpisný ústav

Školy

V Bubenči působí šest obecních mateřských škol, pět škol základních a jedna speciální, jedna střední a jedna vysoká škola. Více ...  

Průmyslové budovy

Přestože Bubeneč nikdy nebyl považován za průmyslovou čtvrť, hrály v jeho historii továrny a další podniky důležitou roli. Více ... 

Vily

Významnou část území Bubenče zaujímá vilová zástavba. Více ...