Budovy v Bubenči

A - Akademie výtvarných umění | Arcibiskupské gymnasium | Atletická hala Otakara Jandery  B - Bruselský pavilon | Bubenečská kolej | Bubenečská radnice | Bubenečská vodárenská věž C - Cihelna | Císařský mlýn D - Dělnické domy E - Experimentální obytný dům F - Fara G - Globe H - Hoenigovo bělidlo | Hostinec Na senníkuHostinec Na slamníku | Hotel Expo | Hotel Splendid | Hotel u Sparty | Hoyermannova továrna | Hoyermannova vila K - Katolické paedagogium | Klub s kinem pro velvyslanectví SSSRKonzulát SSSR | Kostel sv. Gotharda | Křižíkovy pavilony L - Lannova vila | Lapidárium | Letenská vodárenská věž | Lisovna gramofonových desek M - Malá sportovní hala | Malá vodní elektrárna | Maroldovo panoráma | Mateřská škola Charlese de Gaulla | Mateřská škola Terronská | Mauthnerova textilní továrna | Ministerstvo národní obrany | MiseronkaMístodržitelský letohrádek | Moderní galerie | Molochov N - Nádraží Bubeneč | Německé domyNemocnice Bubeneč O - Občanská záložna v Bubenči | Obchodní zastupitelství SSSROborní dvůrOrlík | Orthopedické družstvo invalidů P - Papírna Císařský mlýn | Patentový úřad | Pelléova vila | Pension Grande | Piettova strojní tapetárna | Planetárium | Plavecký bazén | Porodnice | Průmyslový palác | Pyramida R - Radnice | Restaurace McDonald's S - Skleněný palác | Sokolovna | Spirála | Sportovní hala | Sportovní hala Královka | Stadion Sparty | Stará čistírna odpadních vod | Strážní domek | Strojovna | Studentská kolonie KolonkaSvornost Š - Šlechtova restaurace | Škola Antonína Čermáka | Škola architektury AVU | Škola Korunovační | Škola Krupkovo náměstí | Škola náměstí Svobody | Škola Pelléova | Škola Rooseveltova | Škola Wolkerova T - Tapetárna bratří Sieburgů | Továrna nábytku a dekorací | Továrna na fysikální stroje | Továrna na laky | Továrna na potiskování kartounů | Traubova koželužna | Tréninkové hřiště Sparty U - Úřad MČ Praha 6 | U Pramene | Ústřední čistírna odpadních vod V - VilyVozovna Královská obora | Výstaviště | Výstavní pavilon obchodního zastupitelství SSSRVýzkumný ústav vodohospodářský Z - Zátorka | Zeměpisný ústav

Školy

V Bubenči působí šest obecních mateřských škol, čtyři školy základní a jedna speciální, dvě střední a jedna vysoká škola. Více ...  

Továrny

Přestože Bubeneč nikdy nebyl považován za průmyslovou čtvrť, hrály v jeho historii továrny a další podniky důležitou roli. Více ... 

Vily

Významnou část území Bubenče zaujímá vilová zástavba. Více ...