Fara

Bubeneč čp. 32, Krupkovo náměstí 6

Pozdně barokní budova fary od neznámého autora byla postavena v letech 1787-1788 při obnovení bubenečské farnosti (ta zanikla v roce 1421). Za staveniště byl purkrabským úřadem vybrán pozemek v těsném sousedství kostela sv. Gotharda. S výstavbou se začalo 1. června 1787 a za 11 měsíců již nová budova stála a byla připravena k užívání. Fara byla velice skromná a náklady na její stavbu nebyly vysoké. Prvního bubenečského faráře Jana Koutského (Jan Nepomuk Kautzky) sem uvedl světící biskup Erasmus Krieger o svatogothardské pouti 4. května 1788. Nevelkým nákladem vybudovaná stavba ovšem záhy jevila značné nedostatky. Za faráře Františka Koutského (1808-1823) se na několika místech objevily trhliny ve zdech, dokonce se pobořil vchod do domu. V roce 1823 proběhla oprava, při níž byl vchod fary opatřen kamenným ostěním s letopočtem 1823. V roce 1905 došlo při stavbě radnice na sousedním pozemku (čp. 8) ke zbourání prádelny, bývalého farního chléva. V průběhu především dvacátého století, došlo k řadě stavebních úprav, které nebyly příliš citlivé, ale plnily svůj účel. Před vchodem bylo vybudováno zádveří a historickou fasádu narušila přístavba v levé části, kde byla garáž.

V roce 2016 oslovil farář Miloš Szabo architekta Jana Kazimoura, který přišel s vizí původní stavbu očistit, nechat vyznít barokní objem a nově požadované funkce budovy umístit s maximální ohleduplností. Toho docílil pomocí skleněných konstrukcí přístaveb k původní stavbě. V jedné jsou umístěny toalety, ve druhé foyer a kancelář faráře. Při stavbě byly dodrženy původní řemeslné postupy. Na moderních přístavbách jsou pak použity věčné materiály, jako sklo, mramor a nerez. Po rok trvající celkové rekonstrukci byla bubenečská fara koncem května 2019 znovu otevřena a v jejích prostorách vzniklo farní komunitní centrum.Zdroj:
- Umělecké památky Prahy: Velká Praha (A-L); Pavel Vlček a kolektiv; Academia; 2012 
- https://www.farnostbubenec.cz/
- https://www.kazimour.com/portfolio-view/fara-v-bubenci/