Vily

Významnou část území Bubenče zaujímá vilová zástavba. Rozlehlá oblast s rodinnými domy se nachází za železniční tratí Praha - Kladno a sahá až ke Královské oboře a historickému jádru obce. Odtud pokračuje vilová čtvrť severozápadním směrem. Od navazujících bubenečských činžovních domů jí oddělují ulice Bubenečská, Českomalínská, Rooseveltova, Terronská a Čínská.

Kdysi stávaly vily také v dnešní Ovenecké ulici. Rodinné domy zde vznikaly ve druhé polovině 19. století, například podle návrhu významných architektů Otto Ehlena nebo Josefa Fanty, ale poměrně brzy je nahradila bloková činžovní zástavba.