Wilfertova vila

Holešovice-Bubny čp. 291, Na špejcharu 3
do roku 1943: Bubeneč čp. 250

Raně modernistická Wilfertova vila vznikla v letech 1904-1905. Stavbu projektoval architekt Josef Zasche pro svého přítele, výtvarníka Karla Wilferta mladšího. Podle původně šedomodré omítky a sytě modrých prvků na fasádě byla vila nazvána Blaues Haus - Modrý dům, ale říkalo se jí také Wilfertova vila podle jejího prvního majitele. Původní korpus objektu má půdorys ve tvaru písmene L s křídly mířícími na jih a na západ, s přidaným tělesem schodiště mezi oběma křídly, a je zakončen mansardovou střechou. Ve třicátých letech 20. století byla stavba rozšířena o severní křídlo, které je o něco nižší a je zakončené příkrou sedlovou střechou. Průčelí domu je ozdobeno keramickými ornamenty ve štítě a mozaikovými slunečními hodinami mezi okny ve druhém nadzemním podlaží, které jsou dílem buď Karla Wilferta nebo pozdějšího majitele domu Richarda Teschnera.

Po svém dokončení byl dům obýván Karlem Wilfertem a jeho rodinou. V letech 1908–1909 zde Wilfert vedl společně s grafikem Richardem Teschnerem soukromou výtvarnou školu. Teschner vilu o několik let později odkoupil, vlastníkem byl však jen několik let. Po nástupu komunistického režimu byl dům znárodněn a využívala jej Správa služeb diplomatických sborů. Během této doby byl zbaven původní barevnosti, rozšířen o krabicovitou přístavbu na severní straně a opatřen kachlíkovanou vrátnicí na jižním okraji pozemku.

Po roce 1990 byla vila vrácena dědičce předchozího majitele a od ní ji koncem roku 1992 zakoupila Obec křesťanů. V následujících dvou letech budova prošla celkovou rekonstrukcí a v roce 1995 byla zasvěcena kaple svatého Jana, vestavěná do rozšířené přízemní části. V letech 2016–2017 proběhla ve dvou etapách kompletní rekonstrukce fasády, která vile vrátila její původní barevnost. Modrý dům je v současnosti využíván jako sídlo a středisko činnosti Obce křesťanů. Ve druhém nadzemním podlaží se nacházejí prostory Galerie Josefa Adamce.Zdroj:
- https://cs.wikipedia.org/wiki/Modrý_dům