Válečné události

Do historie Bubenče významně zasáhly také válečné události.

V červenci a srpnu roku 1401 si spojená německá vojska vzdorokrále Ruprechta táhnoucí na Prahu a utábořená v Ovenci uspořádala hostinu, které padla za oběť veškerá vysoká zvěř Královské obory. 

Největší újma postihla obyvatele v období husitských válek. Dne 25. května 1420 se u obory utkal Jan Žižka z Trocnova s oddíly Jana z Michalovic, který se vydal na pomoc Pražskému hradu obleženému Husity. Žižka rychle zvítězil a o den později jeho oddíly oboru a přilehlé usedlosti a dvory vyplenily. Některá stavení podlehla požárům.

Po bitvě na Bílé hoře byl císařskými vojsky zpustošen mlýn i s brusírnou drahokamů. Krátce na to byla obora i s mlýnem zpustošena při vpádu sasko-švédských vojsk.

V době 30leté války (1618-1648) tu několikrát prošla vojska. Roku 1631 se Přední Ovenec ocitl ve strategickém prostoru saských vojsk, která útočila na Bruskou bránu. V letech 1741 a 1742 tu při obléhání Prahy tábořili nejprve Sasové a pak Francouzi. K pustošení došlo na přelomu let 1742-1743, když francouzské vojsko opouštělo Prahu. Vojáci napáchaly mnoho škod, ničily vinice a pálily usedlosti. Ohledy však nebralo ani vojsko rakouské.

V listopadu 1741 napadla Prahu francouzská, saská a bavorská vojska. Francouzi pobořili oborní zeď, pobili zvěř, vylovili rybník, vykáceli, spálili a poničili většinu porostu. Na otop padlo téměř veškeré dřevo z oborního zámku, okna, dveře i krovy. Obdobně dopadl i letohrádek a ostrovní besídka. Vojáci dokonce vytrhali i dřevěné bednění Rudolfovy štoly. Než mohla být obora znovu obnovena, byla o dva roky později znovu poničena, tentokrát vojsky pruského krále Bedřicha II. Tyto dvě po sobě jdoucí katastrofy a stav státních financí vedly k myšlenkám o zrušení obory a přenechání půdy k zemědělským účelům. Během korunovace Marie Terezie roku 1743 ležel u Obory pluk Lobkovicův, jehož vojáci například vytrhali a spálili parkety v Dolním letohrádku a ze síní udělali stáje. Ve stejném roce bylo vykáceno a zničeno stromořadí u rybníka, dokonce bylo prý vytrháno i roubení z Rudolfovy štoly. O století později, 8. června 1866, vtrhli do Ovence Prusové, kteří záhy nato okupovali celou Prahu. Obyvatelstvu však neškodili.