Hranice

Katastrální hranice Bubenče byly zmapovány v roce 1840 v rámci tzv. stabilního katastru. Od té doby již došlo k několika úpravám.

Bubeneč přímo sousedí s Dejvicemi, Holešovicemi a Trojou. Na Špejchaře se dotýká katastru Hradčan, v Podbabě pak katastru Sedlce.

Hranice Bubenče tvoří:
- s Dejvicemi: Vltava mezi Císařským ostrovem a Dejvicemi, ulice Pod Paťankou, Podbabská a Jugoslávských partyzánů, Vítězné náměstí, ulice Dejvická, Jaselská a Pelléova,
- s Holešovicemi: ulice Milady Horákové, Letenské náměstí, ulice Veletržní a Kamenická, jižní okraj Královské obory, ulice U Výstaviště, jižní okraj náspu železniční tratě, Vltava mezi Císařským ostrovem a Holešovicemi,
- s Trojou: Vltava mezi Císařským ostrovem a Trojou.

Do katastru Bubenče tedy patří mimo jiné tři osminy Vítězného náměstí, část Dejvické ulice s divadlem Spejbla a Hurvínka, fotbalový stadion Sparty na Letné, Královská obora, Výstaviště a celý Císařský ostrov.

Nejsevernějším bodem je Vltava u Císařského ostrova v úrovni křižovatky ulic Podbabská x Roztocká x V Podbabě (říční km 42,7). Nejvýchodnější bod leží na pozemku při ulici U Výstaviště, mezi ulicí Za elektrárnou a železniční tratí. Nejjižnější bod katastru se nachází na křižovatce Badeniho x Pelléova x Milady Horákové. Nejzápadnějším bodem je ohyb ulice Pod Paťankou.

Severní hranice Bubenče

Na severu sousedí Bubeneč s Trojou. Katastrální hranici tvoří po celé délce Vltava. Hranice prochází přibližně středem neregulovaného koryta řeky severně od Císařského ostrova, který celý patří do Bubenče. Více ...

Východní hranice Bubenče

Na východě a jihovýchodě sousedí Bubeneč s Holešovicemi. Katastrální hranice vede kolem východního cípu Císařského ostrova, podél železniční tratě k ulici U Výstaviště, kterou pokračuje ke Královské oboře a dále ulicemi Kamenická a Veletržní. Více ...

Jižní hranice Bubenče

Na jihu sousedí Bubeneč s Holešovicemi. Katastrální hranici v části od Letenského náměstí po křižovatku na Špejchaře tvoří ulice Milady Horákové. Více ...

Západní hranice Bubenče

Na západě a jihozápadě sousedí Bubeneč s Dejvicemi. Katastrální hranice vede Vltavou kolem Císařského ostrova a ulicemi Pod Paťankou, Podbabská a Jugoslávských partyzánů na Vítězné náměstí, odkud pokračuje ulicemi Dejvická, Jaselská a Pelléova. Více ...