Hranice

Katastrální hranice Bubenče byly zmapovány v roce 1840 v rámci tzv. stabilního katastru. Od té doby již došlo k několika úpravám.

Bubeneč přímo sousedí s Dejvicemi, Holešovicemi a Trojou. Na Špejchaře se dotýká katastru Hradčan, v Podbabě pak katastru Sedlce.

Hranice Bubenče tvoří:
- s Dejvicemi: Vltava mezi Císařským ostrovem a Dejvicemi, ulice Pod Paťankou, Podbabská a Jugoslávských partyzánů, Vítězné náměstí, ulice Dejvická, Jaselská a Pelléova,
- s Holešovicemi: ulice Milady Horákové, Letenské náměstí, ulice Veletržní a Kamenická, jižní okraj Královské obory, ulice U Výstaviště a Za elektrárnou, železniční trať, Vltava mezi Císařským ostrovem a Holešovicemi,
- s Trojou: Vltava mezi Císařským ostrovem a Trojou.

Do katastru Bubenče tedy patří mimo jiné tři osminy Vítězného náměstí, část Dejvické ulice s divadlem Spejbla a Hurvínka, fotbalový stadion Sparty na Letné, Královská obora, Výstaviště a celý Císařský ostrov.

Nejsevernějším bodem je Vltava u Císařského ostrova v úrovni křižovatky ulic Podbabská x Roztocká x V Podbabě (říční km 42,7). Nejvýchodnější bod leží na pozemku při ulici U Výstaviště, mezi ulicí Za elektrárnou a železniční tratí. Nejjižnější bod katastru se nachází na křižovatce Badeniho x Pelléova x Milady Horákové. Nejzápadnějším bodem je ohyb ulice Pod Paťankou, který je těsně následován středem Vítězného náměstí ležícím jen o málo východněji.  

Severní hranice Bubenče

Severní katastrální hranice Bubenče prochází přibližně středem neregulovaného koryta Vltavy severně od Císařského ostrova. Přejít na stránku ...

Jižní hranice Bubenče

Jižní katastrální hranice Bubenče vede středem ulice Milady Horákové v její části mezi Letenským náměstím a křižovatkou na Špejchaře. Přejít na stránku ...