Názvy ulic včera a dnes

Kromě historických nebo pomístních pojmenování byla jména ulic v Bubenči vybírána podle určitého pravidla a vytvářela tak tématicky jednotné skupiny názvů.

Ulice, které vznikly na počátku 20. století v blízkosti tehdy nově postavené Akademie výtvarných umění v bubenečské ulici U akademie, byly pojmenovány podle uměleckých řemesel: Malířská, Kamenická, Sochařská, Umělecká (ta je však již celá v katastru Holešovic). Po druhé světové válce je potom doplnila ulice Keramická (původně Na štole).

V letech 1925-1931 probíhala v Bubenči nová mohutná výstavba v okolí Vítězného náměstí. Ulicím, z nichž některé se nacházely již na dejvickém katastru (označeny jako "k.ú. Dejvice"), byly vybrány názvy související s 1. světovou válkou. Jednalo se například o:

Všechny ulice až na Ardenskou byly za 2. světové války přejmenovány. V roce 1945 jim byl vrácen původní název. V letech 1951-1952 však znovu téměř všechny získaly názvy nové, poplatné tehdejší době. Inspirací byly:

Po roce 1989 byly původní předválečné názvy vráceny pouze ulicím, jejichž pojmenování negativně připomínalo bývalý komunistický režim.

Tři bubenečské ulice získaly jméno podle charakteru domovní zástavby: Jednořadá, Pětidomí, Šestidomí. Počet domů v posledních dvou jmenovaných ulicích skutečně i dnes odpovídá jejím názvům.

Celá řada ulic v Bubenči byla také pojmenována po slavných osobnostech: Čechova, Dr. Zikmunda Wintra, Goetheho, Heineho, Raisova, Romaina Rollanda, Ronalda Reagana, Rooseveltova, Schwaigerova, SládkovaSlavíčkova, Suchardova, Sukova, Wolkerova.

Bubenečský uličník 

Přehled historických názvů všech ulic, náměstí a dalších veřejných prostranství v Bubenči.