Názvy ulic včera a dnes

Kromě historických nebo pomístních pojmenování byla jména ulic v Bubenči vybírána podle určitého pravidla a vytvářela tak tematicky jednotné skupiny názvů.

Ulice, které vznikly na počátku 20. století v blízkosti tehdy nově postavené Akademie výtvarných umění v bubenečské ulici U akademie, byly pojmenovány podle uměleckých řemesel: Malířská, Kamenická, Sochařská, Umělecká (ta je však již celá v katastru Holešovic). Po druhé světové válce je potom doplnila ulice Keramická (původně Na štole).

V letech 1925-1931 probíhala v Bubenči nová mohutná výstavba v okolí Vítězného náměstí. Ulicím, z nichž některé se nacházely již na dejvickém katastru (označeny jako "k.ú. Dejvice"), byly vybrány názvy související s první světovou válkou. Jednalo se například o:
- místa těžkých bojů: Ardenská (Albánská), Dunkerská (Raisova), Châlonská (M. J. Lermontova), Na Marně, Na Piavě (Charlese de Gaulla), Sommská (Sukova), Targettská (Chittussiho), Verdunská;
- místa bojů, kterých se zúčastnily čs. jednotky: Arraská (Čínská), Chesterská (Vietnamská), Na Magistrále (Českomalínská), Kazaňská (Jilemnického), Terronská;
- názvy čs. zahraničních jednotek: Setniny Nazdar (N. A. Někrasova), Čs. italské domobrany (Bílá, k.ú. Dejvice), Tatranského pluku (Banskobystrická, k.ú. Dejvice);
- jména legionářů: Březovského, Dostálova (V. P. Čkalova), Hřebíkova (Heineho), Švecova (Jaselská), Klecandova (Generála Píky, k.ú. Dejvice), Wuchterlova (k.ú. Dejvice);
- a dále: Bayonnská (Mongolská), Darneyská (Maďarská), náměstí generála M. Janina (náměstí Interbrigády), Uralská, Sibiřská (Štursova), Uralské náměstí (Puškinovo náměstí), Sibiřské náměstí, Pelléova, Bachmačská (Kafkova, k.ú. Dejvice), Bachmačské náměstí (k.ú. Dejvice).

Všechny ulice až na Ardenskou byly za druhé světové války přejmenovány. V roce 1945 jim byl vrácen původní název. V letech 1951-1952 však znovu téměř všechny získaly názvy nové, poplatné tehdejší době. Inspirací byly:
- osobnosti a reálie socialistických zemí: Jilemnického, Thälmannova (Verdunská), Pohraniční stráže (Eliášova);
- osobnosti ruského či sovětského kulturního a politického života: A. A. Ždanova, Terronská), Majakovského (Pelléova), M. J. Lermontova, V. P. Čkalova;
- spřátelené socialistické země: Albánská, Čínská, Korejská (Na Marně), Maďarská, Mongolská, Vietnamská.

Po roce 1989 byly původní předválečné názvy vráceny pouze ulicím, jejichž pojmenování negativně připomínalo bývalý komunistický režim.

Tři bubenečské ulice získaly jméno podle charakteru domovní zástavby: Jednořadá, Pětidomí, Šestidomí. Počet domů v posledních dvou jmenovaných ulicích skutečně i dnes odpovídá jejím názvům.

Celá řada ulic v Bubenči byla také pojmenována po slavných osobnostech: Čechova, Dr. Zikmunda Wintra, Goetheho, Heineho, Raisova, Romaina Rollanda, Ronalda Reagana, Rooseveltova, Schwaigerova, Sládkova, Slavíčkova, Suchardova, Sukova, Wolkerova.

Náměstí Borise Němcova, promenáda Anny Politkovské, ulice Ukrajinských hrdinů a Skakunův most získaly svá jména v roce 2020, resp. 2022 v rámci vyjádření nesouhlasu s politikou a činy Ruské federace. 

Kam dál?

Bubenečský uličník mapuje historii a současnost všech veřejných prostranství v Bubenči a také bývalé, zrušené či neexistující ulice a náměstí.