Sibiřské náměstí

Sibiřské náměstí se nachází v blízkosti historického středu Bubenče na západním okraji Královské obory.

Kód ulice: 469114
ZSJ: Náměstí Svobody, Nový Bubeneč, Starý Bubeneč
Katastrální území: Bubeneč
Městská část: Praha 6
Přibližná rozloha: 21.000 


Budovy na náměstí:


Přehled historických názvů:

  • 1907-1914 Hlávkovo náměstí
  • 1914-1925 Kubíkovo náměstí
  • 1925-1940 Sibiřské náměstí
  • 1940-1945 Ošperské náměstí / Aspernplatz
  • od roku 1945 Sibiřské náměstí

Josef Hlávka (1831-1908), architekt, stavitel a největší český mecenáš

Raimund Kubík (1847-1914), majitel papírny v Císařském mlýně a v letech 1886-1912 starosta Bubenče

Sibiř - území v asijské části Ruska od Uralu k pohořím u Tichého oceánu a od pobřeží Severního ledového oceánu do střední Asie, místo působení československých legií

Aspern (Aspry, Ošpra) - vesnice v Dolním Rakousku na levém břehu Dunaje nedaleko Vídně, 21. a 22. května 1809 zde došlo k bitvě mezi Francouzi a Rakušany, kteří pod vedením arciknížete Karla zvítězili


První domy zde byly postaveny v roce 1907. Tehdy se náměstí nazývalo Hlávkovo. Pravděpodobně po roce 1914 přijalo název Kubíkovo náměstí po zesnulém bývalém starostovi. V roce 1925 bylo úředně pojmenováno náměstím Sibiřským.