Královská obora

Královská obora se nachází na území ohraničeném Vltavou, Výstavištěm, železniční tratí Praha - Kladno a historickým centrem Bubenče.

Kód ulice: 481203
Katastrální území: Bubeneč
Městská část: Praha 7
Přibližná rozloha: 0,95 
km²Oboru pro vysokou zvěř v blízkosti Pražského hradu, od počátku zvanou Královská, založil zřejmě v roce 1268 Přemysl Otakar II. Během přírodně-krajinářských úprav byla roku 1808 připojena sousední štěpnice (ovocný sad), tzv. Baumgarten - česky Stromovka. Od té doby se pro Královskou oboru užívalo i tohoto druhého názvu, který byl ještě v polovině 20. století považován vzhledem ke vztahu obou míst za nesprávný. V současnosti již používání názvu Stromovka naprosto převažuje. Ke snaze o odstranění původního jména Královská obora kromě důvodů ideologických přispěla zřejmě také snaha o odstranění duplicitních pojmenování během šedesátých až osmdesátých let 20. století, a to v souvislosti s libockou Obora Hvězda. Zřídka je také možné setkat se s názvem Bubenečská obora. V 19. století se někdy objevovalo pojmenování Bubenečský park nebo Bubenečské sady.

V letech 1940-1945 bylo úředním německým názvem obory jméno Baumgarten.