Bubeneč čp. 2

Budovu s bubenečským čp. 2 najdeme v Královské oboře. Asi v roce 1885 bylo toto číslo přiděleno zázemí stanice, později vozovně elektrických drah, která vznikla v letech 1898-1899 a v provozu byla do roku 1930. Zachována zůstala jen výpravna, která sloužila dlouhá léta jako sklad zahradnické firmy. V roce 2007 byl objekt zrekonstruován a dnes je zde restaurace Vozovna a zázemí pro návštěvníky Stromovky.

Popisné číslo 2 patřilo původně domu, který se nacházel v severovýchodní části pozemku patřícímu ke dvoru čp. 1. Stavení o dvou světnicích vzniklo kolem roku 1752 a jeho prvním majitelem byl Jan Černý. Budovu v roce 1871 získal směnou Vojtěch Lanna a nechal ji ihned zbourat, protože překážela jeho záměrům u právě budované vily, která je dnes známá jako Lannova.

Podle "Adressáře královského hlavního města Prahy a sousedních obcí" z roku 1884 byl čp. 2 zřejmě někdy mezi lety 1871 a 1885 označen kostel sv. Gotharda, a to přesto že historickým církevním stavbám ve většině případů domovní ani orientační čísla přidělována nejsou.

Bubeneč čp. 2
- současná adresa: Královská obora
- historické adresy: V sadech, Krupkovo náměstí