Bubeneč

Historie a současnost pražské čtvrti

Starobylá vesnice Přední Ovenec, později významné město Bubeneč je dnes pražskou čtvrtí rozdělenou mezi šestou a sedmou městskou část. Území Bubenče leží mezi Dejvicemi, Trojou a Holešovicemi a zaujímá rozsáhlou plochu od Vítězného náměstí k Výstavišti a od Letenské pláně k Podbabě. Čtvrť je zastavěna bloky obytných domů, vilami a v okolí Papírenské ulice průmyslovými budovami. Na velké části území se rozkládá Královská obora, Výstaviště a Císařský ostrov. Historické jádro je tvořeno zástavbou v okolí Krupkova náměstí s kostelem svatého Gotharda. V Bubenči je 87 ulic, osm náměstí, jedna promenáda, tři úředně pojmenované parky, dva tunely, jeden pojmenovaný most, jedna lávka a tři bezejmenné mosty přes Vltavu, jeden ostrov a jeden kulturně-výstavní areál. Žije zde 24 tisíc obyvatel.


Území Bubenče

Od Vítězného náměstí k Výstavišti, od Letenské pláně k Podbabě.

Bubenečský uličník

Historie pojmenování ulic a náměstí v Bubenči.

Bubeneč od A do Z

Všechno o Bubenči z historie i současnosti.

Ulice a náměstí

Ulice, náměstí a další veřejná prostranství v Bubenči.

Budovy

Domy, budovy a další stavby v Bubenči.

Bubenečská čísla 

V roce 1783 žilo v Předním Ovenci 350 obyvatel.

Název a znak 

Jak Přední Ovenec přišel ke svému jménu.

Město Bubeneč

Bubeneč byl v letech 1904-1921 samostatným městem.

Historické mapy

Bubeneč na starých mapách a plánech.

bubenec@bubenec.eu