Starobylá vesnice Přední Ovenec, později významné město Bubeneč je dnes pražskou čtvrtí rozdělenou mezi šestou a sedmou městskou část. Území Bubenče ležící mezi Dejvicemi, Holešovicemi a Trojou je pro mnoho lidí, dokonce i místních, málo známé. Věděli jste, že v Bubenči se nachází Výstaviště, Královská obora-Stromovka, Císařský ostrov, stadion fotbalové Sparty, hokejová sportovní hala, budovy Akademie výtvarných umění, část Vítězného náměstí a Dejvické ulice, divadlo Spejbla a Hurvínka, radnice městské části Praha 6 nebo ústřední čistírna odpadních vod? Bubeneč a jeho historii a současnost teď můžete poznat na internetových stránkách www.bubenec.eu.

Bubeneč je zastavěn bloky obytných domů, vilami a v okolí Papírenské ulice průmyslovými budovami. Velkou část zaujímá již zmíněná Královská obora, Výstaviště a Císařský ostrov. Historické jádro je tvořeno zástavbou v okolí Krupkova náměstí s kostelem svatého Gotharda. V Bubenči je celkem 85 ulic, 8 náměstí, tři pojmenované parky a jedna promenáda, dva tunely a jeden ostrov. Žije zde téměř 23 tisíc obyvatel.

Bubenečský uličník

Historie pojmenování ulic a náměstí v Bubenči.

Historické mapy

Bubeneč na starých mapách a plánech.

Staré pohledy a fotografie

Obrazová historie Bubenče. 

Území Bubenče

Od Vítězného náměstí k Výstavišti, od Vltavy k Letné.

Název a znak

Jak Přední Ovenec přišel ke svému jménu.

Město Bubeneč

Bubeneč byl v letech 1904-1921 samostatným městem.

Ulice a náměstí

Ulice, náměstí a další veřejná prostranství.

Bubenečská čísla

V roce 1783 žilo v Předním Ovenci 350 obyvatel.

Bubeneč od A do Z

Všechno o Bubenči.