Použitá literatura

Knihy

 • Sborník příspěvků k dějinám hlavního města Prahy; PhDr. Václav Vojtíšek; Hlavní město Praha; 1923
 • Kniha o Bubenči; kolektiv autorů; Městská část Praha 6; 2004
 • Umělecké památky Prahy: Velká Praha (A-L); Pavel Vlček a kolektiv; Academia; 2012
 • Zeměpisná jména v Čechách, na Moravě a ve Slezsku; Ivan Lutterer, Rudolf Šrámek; nakladatelství Tobiáš; 1997
 • Kniha o Praze 6; kolektiv autorů; Milpo; 1999
 • Kniha o Praze 7; kolektiv autorů; Milpo; 1998
 • Pražský uličník 1. a 2. díl; kolektiv autorů; Libri; 1997-1998
 • Kronika královské Prahy I. - III.; František Ruth; Lidové noviny; 1995-1996
 • Kronika královské Prahy IV.; František Holec; Lidové noviny; 1996
 • Praha 19. a 20. století; Jiří Vančura, Jiří Kohout; SNTL; 1986
 • Prahou krok za krokem; Emanuel Poche; Orbis; 1948
 • Objevujeme Prahu; Václav Cibula; Albatros; 1988
 • Pražská architektura; Jaroslava Staňková, Jiří Štursa, Svatopluk Voděra; 1990
 • Dějiny Prahy v datech; kolektiv autorů; Mladá fronta; 1999
 • Dějiny Prahy I. a II.; kolektiv autorů; Paseka; 1997 - 1998
 • O Bubenči a okolí; Radko Pytlík; Emporius; 2004
 • Trojská kotlina - příroda a památky; kolektiv autorů; 1996
 • O historii pražské kanalizace; kolektiv autorů
 • Ulice a domy města Prahy; Ctibor Rybár; Victoria Publishing; 1995
 • Historie městské hromadné dopravy v Praze; Pavel Fojtík, Stanislav Linert, František Prošek; DPP; 2000
 • Pražské elektrické dráhy; Pavel Fojtík; DPP; 2003
 • Královská obora - Stromovka; Mervyn Sterneck; Mervyn Sterneck; 2003
 • Ve stínu pražských soch a pomníků; Eva Hrubešová, Josef Hrubeš; Petrklíč; 2003
 • Pražské kašny a fontány; Antonín Ederer, Jan Uxa; Libri; 2004
 • Veřejné knihovny hlavního města Prahy; Jan Vávra; Městská knihovna v Praze; 2003
 • Praha a železnice; Milan Polák; Milpo Media; 2005
 • Pražské pošty - Historie a současnost; Jiří Kratochvíl; Libri; 2009

Noviny a časopisy

 • Šestka 12/1997; 800 Bubenče aneb co možná nevíte; Michael Popel
 • Šestka 1/1998; Ještě k výročí Bubenče; Michael Popel
 • Šestka 10/1998; Jaké byly komunální volby v Bubenči; Michal Tryml
 • Šestka 12/1998; První bubenečští starostové; Michal Tryml
 • DP Kontakt 8/2001; Pražský dopravní zeměpis III; Pavel Fojtík, František Prošek
 • DP Kontakt 12/2003; Z historie; Pavel Fojtík, František Prošek
 • Otevřený list občanům - únor 2002; Historie obecních úřadů Prahy 6; Fefík - Milan Podobský

Internetové stránky

 • www.praha6.cz
 • www.praha7.cz
 • www.praha.eu
 • www.praguecitytourism.cz
 • www.prazskekasny.cz
 • www.geoportalpraha.cz

Další zdroje

 • JÍCHOVÁ, J., SOUKUP, M., NEMEŠKAL, J., OUŘEDNÍČEK, M., POSPÍŠILOVÁ, L., SVOBODA, P., ŠPAČKOVÁ, P. a kol. (2014): Geodatabáze historických statistických a prostorových dat Prahy ze Sčítání lidu, domů a bytů 1921-2011. Urbánní a regionální laboratoř, Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy v Praze, Praha.