Poznejte Bubeneč

Území Bubenče leží mezi Dejvicemi, Trojou a Holešovicemi a zaujímá rozsáhlou plochu od Vítězného náměstí k Výstavišti a od Letenské pláně k Podbabě. Čtvrť je zastavěna bloky obytných domů, vilami a v okolí Papírenské ulice průmyslovými budovami. Na velké části území se rozkládá Královská obora, Výstaviště a Císařský ostrov. Historické jádro je tvořeno zástavbou v okolí Krupkova náměstí s kostelem svatého Gotharda.


Severní hranice Bubenče

Na severu sousedí Bubeneč s Trojou. Katastrální hranici tvoří po celé délce Vltava. Hranice prochází přibližně středem neregulovaného koryta řeky severně od Císařského ostrova, který celý patří do Bubenče. Více ... 

Východní hranice Bubenče

Na východě a jihovýchodě sousedí Bubeneč s Holešovicemi. Katastrální hranice vede kolem východního cípu Císařského ostrova, podél železniční tratě k ulici U Výstaviště, kterou pokračuje ke Královské oboře a dále ulicemi Kamenická a Veletržní. Více ... 

Jižní hranice Bubenče

Na jihu sousedí Bubeneč s Holešovicemi. Katastrální hranici v části od Letenského náměstí po křižovatku na Špejchaře tvoří ulice Milady Horákové. Více ... 

Západní hranice Bubenče

Na západě a jihozápadě sousedí Bubeneč s Dejvicemi. Katastrální hranice vede Vltavou kolem Císařského ostrova a ulicemi Pod Paťankou, Podbabská a Jugoslávských partyzánů na Vítězné náměstí, odkud pokračuje ulicemi Dejvická, Jaselská a Pelléova. Více ...

Území Bubenče

Bubeneč leží severovýchodně od Pražského hradu, na levém břehu spodního toku Vltavy při jejím průtoku Prahou. Je zastavěn bloky obytných domů, vilami a v okolí Papírenské ulice průmyslovými budovami. Na jeho území se nachází Královská obora, Výstaviště a Císařský ostrov. Více ...

Bubenečský uličník

Historie pojmenování veřejných prostranství v Bubenči:  87 ulic, osm náměstí, jedna promenáda, tři úředně pojmenované parky, dva tunely, jeden pojmenovaný most, jedna lávka a tři bezejmenné mosty přes Vltavu, jeden ostrov a jeden kulturně-výstavní areál. Více ...