Poznejte Bubeneč

Severní hranice Bubenče

Severní katastrální hranici Bubenče s Trojou tvoří po celé délce Vltava. Hranice prochází přibližně středem neregulovaného koryta řeky severně od Císařského ostrova. Více ... 

Východní hranice Bubenče

Východní katastrální hranice Bubenče s Holešovicemi vede kolem východního cípu Císařského ostrova, podél železniční tratě k ulici U Výstaviště, kterou pokračuje ke Královské oboře a dále ulicemi Kamenická a Veletržní. Více ... 

Jižní hranice Bubenče

Jižní katastrální hranici mezi Bubenčem a Holešovicemi mezi Letenským náměstím a křižovatkou na Špejchaře tvoří ulice Milady Horákové. Více ... 

Západní hranice Bubenče

Západní katastrální hranice Bubenče s Dejvicemi vede Vltavou kolem Císařského ostrova a ulicemi Pod Paťankou, Podbabská a Jugoslávských partyzánů na Vítězné náměstí, odkud pokračuje ulicemi Dejvická, Jaselská a Pelléova. Více ...

Území Bubenče

Bubeneč leží severovýchodně od Pražského hradu, na levém břehu spodního toku Vltavy při jejím průtoku Prahou. Je zastavěn bloky obytných domů, vilami a v okolí Papírenské ulice průmyslovými budovami. Na jeho území se nachází Královská obora, Výstaviště a Císařský ostrov. Více ...

Bubenečský uličník

Historie pojmenování veřejných prostranství v Bubenči:  85 ulic, 8 náměstí, tři pojmenované parky a jedna promenáda, dva tunely, jeden ostrov a jeden kulturně-výstavní areál. Více ...