Jižní hranice Bubenče

Středem ulice Milady Horákové v její části mezi Letenským náměstím a křižovatkou na Špejchaře prochází od roku 1943 katastrální hranice mezi Bubenčem a Holešovicemi (původně Bubny před jejich sloučením s Holešovicemi). Historická hranice obou městských čtvrtí, která vedla v odlišném směru i podobě, byla tehdy napřímena.

V této lokalitě, na samém jižním okraji bubenečského území mezi Letenskou plání a železniční tratí Praha - Kladno, se nachází soubor bytových domů Molochov s další obytnou zástavbou směrem ke Královské oboře, areál fotbalové Sparty (stadion a vedlejší prostor bývalého tréninkové hřiště), vjezd a výjezd Bubenečského tunelu a pět samostatných vil.

Pravá strana ulice Milady Horákové v tomto místě však v budoucnosti dále změní svoji podobu. Bude zřejmě úplně celá zastavěna vysokými budovami a na jižní hranici katastru Bubenče tak vyroste, vzhledem o okolní nižší zástavbě i nezastavěné Letenské pláni, pomyslná "Bubenečská zeď".

Obytný soubor Molochov se nachází mezi ulicemi Milady Horákové a U letenské vodárny. Tvoří ho celkem 14 šestipatrových činžovních domů. Popisných čísel je ale pouze 13 (čp. 845-854 a 860-862), proto je někdy uváděný počet domů tento. Lidový název Molochov pochází pravděpodobně již z doby stavby z konce 30. let minulého století. Stavební dělníci měli takto negativně (od slova moloch) označovat mohutnou novostavbu. Výstavba proběhla v letech 1936-1938 podle celkového architektonického řešení Josefa Havlíčka a detailně rozpracovaných projektů jednotlivých domů od Otty a Karla Kohnových, od dvojice Arnošt Mühlstein a Victor Fürth, od Leo Lauermanna, Františka Votavy i samotného Josefa Havlíčka. Celá funkcionalistická stavba je 252 m dlouhá, 16,5 m široká a asi 30 m vysoká.

Fotbalová Sparta působí přesně na tomto místě již více než 100 let (předtím od roku 1904 hrávala nedaleko v místě dnešního technického muzea). Poprvé se zde utkala s Viktorií Plzeň 13. května 1917. Příprava nového hřiště a budování prvních tribun zabraly zejména kvůli probíhající první světové válce tři roky. Následně stadion prošel mnoha úpravami a rekonstrukcemi, jejichž účelem bylo navýšení kapacity a zvýšení komfortu diváků. V nejbližších letech by měla být přestavěna jižní tribuna stadionu sousedící s ulicí Milady Horákové. Podle dostupných vizualizací by měla nová budova dosáhnout stejné výšky jakou sousední Molochov a hotel "Hard Rock Hotel Prague" budovaný na místě bývalého tréninkového hřiště západně od stadionu.

Tréninkové fotbalové hřiště přestalo být používáno po otevření tunelů městského okruhu. Původní projekt zde počítal s výstavbou obchodního centra "Galerie Sparta", kvůli nesouhlasu samosprávy a veřejnosti ale developer plány změnil. Sedmipodlažní budova hotelu roste na pozemcích ve směru k bubenečské vilové čtvrti. Svou výškou hotel plynule naváže na obytný soubor Molochov. V souvislosti se stavbou zanikla restaurace Mc'Donalds (čp. 1130, Milady Horákové 98a), objekt zázemí údržby tréninkového hřiště a zákaznické centrum. Ulice Milady Horákové a Nad Královskou oborou propojí nová ulice, která bude sloužit pěším a cyklistům.

Na křižovatce ulic Milady Horákové a U Vorlíků, naproti vile čp. 260, se nacházel jednopodlažní objekt se zázemím hřišť a sportovním obchodem (bez čp.) a v jeho sousedství několik hřišť na míčové hry. Oboje zaniklo při výstavbě tunelového komplexu Blanka. Jeho stavba byla zahájena v roce 2007 a byl uveden do provozu 19. září 2015. V tomto místě je dnes vjezd a výjezd z Bubenečského a Dejvického tunelu. V současné době pravděpodobně neexistuje žádný návrh na zastavění tohoto prostoru nad výjezdem z tunelů. Do budoucna nicméně určitě takový projekt není vyloučen.

Bubenečské vily při ulici Milady Horákové v blízkosti křižovatky Špejchar vznikly na přelomu 19. a 20. století. Na tomto místě bylo 9 staveb: na rohu ulic Milady Horákové a Pelléova se nacházel rohový pavilon s prodejnou květin (čp. 438) a dále ve směru k Letenské pláni osm vil (čp. 106, 154, 96, 109, 229, 185, 179 a 260). Objekty čp. 438 a 106 byly zbořeny po roce 1976 v souvislosti s výstavbou metra, vily čp. 154 a 96 v roce 2009 v návaznosti na výstavbu tunelů městského okruhu. Zbývající stojící domy jsou ve velmi špatném stavu a vlastník plánuje jejich demolici. Na místě by pak rád vystavěl mohutnou kancelářskou budovu, jejíž projekt se během let několikrát proměnil. Vše ovšem provází nesouhlas místních samospráv a občanů. Je však již jisté že podoba okraje vilové části Bubenče významně změní svoji podobu.


Zdroj:
- https://praha6ztracitvar.cz
- https://cs.wikipedia.org/wiki/Molochov
- https://www.lidovky.cz/relax/design/pripad-molochov-panelaky-nebo-elegantni-funkcionalisticka-architektura.A121008_160046_ln-bydleni_ter
- https://cs.wikipedia.org/wiki/Stadion_Sparty_na_Letn%C3%A9
- https://sparta.cz/cs/historie/dedictvi/stadiony
- Kniha o Praze 7; kolektiv autorů; Milpo; 1998

Severní hranice Bubenče 

Na severu sousedí Bubeneč s Trojou. Katastrální hranici tvoří po celé délce Vltava. Hranice prochází přibližně středem neregulovaného koryta řeky severně od Císařského ostrova, který celý patří do Bubenče. Více ... 

Východní hranice Bubenče 

Na východě a jihovýchodě sousedí Bubeneč s Holešovicemi. Katastrální hranice vede kolem východního cípu Císařského ostrova, podél železniční tratě k ulici U Výstaviště, kterou pokračuje ke Královské oboře a dále ulicemi Kamenická a Veletržní. Více ... 

Západní hranice Bubenče

Na západě a jihozápadě sousedí Bubeneč s Dejvicemi. Katastrální hranice vede Vltavou kolem Císařského ostrova a ulicemi Pod Paťankou, Podbabská a Jugoslávských partyzánů na Vítězné náměstí, odkud pokračuje ulicemi Dejvická, Jaselská a Pelléova. Více ...