Stadion Sparty

Bubeneč čp. 1066, Milady Horákové 98

Jméno stadionu fotbalové Sparty se v posledních dvou desetiletích několikrát změnilo. Moderní označení "arena" je vždy doplněno názvem partnerské společnosti. V roce 2003 byl stadion poprvé komerčně pojmenován jako Toyota Arena, kterou v roce 2007 vystřídala AXA Arena. Od roku 2009 pak nese jméno Generali Arena, které bylo v roce 2020 doplněno o Českou pojišťovnu na "Generali Česká pojišťovna Arena".

Fotbalová Sparta působí přesně na tomto místě již více než 100 let (předtím od roku 1904 hrávala nedaleko v místě dnešního technického muzea). Poprvé se zde utkala s Viktorií Plzeň 13. května 1917. Příprava nového hřiště a budování prvních tribun zabraly zejména kvůli probíhající první světové válce tři roky. Původní skromný stadion byl vylepšen v roce 1921, kdy byla za necelé dva měsíce postavena a slavnostně otevřena nová dřevěná tribuna pro 1700 diváků. Kapacita stadionu se tehdy pohybovala okolo 22.000 diváků. V roce 1934 bylo rozhodnuto o rozšíření kapacity na 45.000 diváků. V témže roce však zachvátil stadion velký požár a shořela hlavní tribuna. V roce 1937 byla dokončena zcela nová, tentokrát ze železobetonu. Navrhl ji Václav Slavík a dnes představuje cennou konstruktivistickou památku.

V letech 1967-1969 proběhla zásadní rekonstrukce stadionu, jejíž autory byli Vladimír Syrovátka a Cyril Mandel. Byly postaveny nové ocelové tribuny, které citlivě integrovaly původní západní hlavní tribunu. Hřiště bylo zahloubeno o 2,9 m, což z hlediska výšky stadionu umožnilo udržení horizontu sousedních domů. Nový stadion byl první v české fotbalové historii, který neměl hlediště a hřiště oddělené plotem. Kapacita stadionu tehdy dosáhla 35.880 diváků. V hlavní tribuně bylo umístěno moderní sportovní rehabilitační centrum. Vnější strana tribuny směrem k Letenské pláni sloužila v období komunistického režimu funkcionářům při prvomájových průvodech a vojenských přehlídkách.

Další rekonstrukce proběhla začátkem 90. let minulého století. Po celkové modernizaci byl stadion znovu otevřen 9. září 1994. Všechna místa jsou od té doby k sezení čímž se snížila kapacita na 21.000 diváků. Od roku 2002 má stadion vyhřívaný trávník. Západně od stadionu se nacházelo tréninkové fotbalové hřiště a sportovní areál.

V nejbližších letech by měla být přestavěna jižní tribuna stadionu sousedící s ulicí Milady Horákové. Podle dostupných vizualizací by měla nová budova dosáhnout stejné výšky jako sousední Molochov a budovaný hotel "Hard Rock Hotel Prague".



Zdroj:
- https://sparta.cz/cs/historie/dedictvi/stadiony
- https://cs.wikipedia.org/wiki/Stadion_Sparty_na_Letné