Úpravy hranic

Katastrální hranice Bubenče byly zmapovány v roce 1840 v rámci tzv. stabilního katastru.

Malé změny hranic jsou doloženy v osmdesátých letech 19. století. Dále pak v roce 1902 v souvislosti s posuny koryta Vltavy po provedené regulaci.

Před rokem 1914, než byla zahájena výstavba v okolí dnešní Dejvické ulice, zde byla katastrální hranice vedena nikoli středem ulice Dejvická, ale přímo v pokračování Jaselské až ke Svatovítské a na sever k Vítěznému náměstí. Takto je území Bubenče ještě zakresleno na "Velkém příručním plánu hlavního města Prahy" z roku 1926.

K významný změnám hranic pak došlo v letech 1943-1944:

Podbabská

Hranice původně vedla přímo k Vltavě, a to mírně vpravo od osy dnešní Podbabské ulice. Do Dejvic tak patřil celý areál bývalé továrny mezi dnešními ulicemi Pod Paťankou a Podbabská. V Bubenči naopak byla budova výzkumného ústavu vodohospodářského s okolními pozemky.

Císařský ostrov

K Bubenči byla připojena malá území na severním cípu a břehu ostrova. Tato místa se původně nacházela na katastrech Sedlce, Troje a Holešovic a součástí Císařského ostrova se stala po regulaci Vltavy na začátku 20. století, kdy ostrov změnil svůj tvar. Bubenečsko-trojská hranice byla posunuta na sever přibližně do středu Vltavy.

Za elektrárnou

Součástí Bubenče bylo i území kolem dnešní holešovické části ulice Za elektrárnou, která vede na opačné straně železniční tratě směrem k Vltavě.

Milady Horákové

K Bubenči dříve patřila zástavba domů mezi ulicemi Badeniho a Na Špejcharu, území dnešní tramvajové smyčky a část Letenské pláně. K Holešovicím naopak současné bubenečské území zhruba vymezené ulicemi U Sparty, Jana Zajíce a Korunovační.


Před rokem 1914, než byla zahájena výstavba v okolí dnešní Dejvické ulice, zde byla katastrální hranice vedena nikoli středem ulice Dejvická, ale přímo v pokračování Jaselské až ke Svatovítské a na sever k Vítěznému náměstí. Takto je území Bubenče ještě zakresleno na "Velkém příručním plánu hlavního města Prahy" z roku 1926. 

Do roku 1943 k Bubenči patřila zástavba domů mezi ulicemi Badeniho a Na Špejcharu, území dnešní tramvajové smyčky a část Letenské pláně. K Holešovicím naopak současné bubenečské území zhruba vymezené ulicemi U Sparty, Jana Zajíce a Korunovační. 

K posledním změnám hranic došlo v letech 1943-1944 a vznikla současná podoba katastrálního území Bubenče.