Úpravy hranic

Katastrální hranice Bubenče byly zmapovány v roce 1840 v rámci tzv. stabilního katastru

Malé změny hranic jsou doloženy v 80. letech 19. století. Dále pak v roce 1902 v souvislosti s posuny koryta Vltavy po provedené regulaci.

Před rokem 1914, než byla zahájena výstavba v okolí dnešní Dejvické ulice, zde byla katastrální hranice vedena nikoli středem ulice Dejvická, ale přímo v pokračování Jaselské až ke Svatovítské a na sever k Vítěznému náměstí. Takto je území Bubenče ještě zakresleno na "Velkém příručním plánu hlavního města Prahy" z roku 1926. 

K významný změnám hranic pak došlo v roce 1945:

Hranice původně vedla přímo k Vltavě, a to mírně vpravo od osy dnešní Podbabské ulice. Do Dejvic tak patřil celý areál bývalé továrny mezi dnešními ulicemi Pod Paťankou a Podbabská. V Bubenči naopak byly pozemky pod budovou výzkumného ústavu vodohospodářského.

K Bubenči byla připojena malá území ve východní části ostrova. Tato místa se původně nacházela na katastrech Holešovic a Troje a součástí Císařského ostrova se stala po regulaci Vltavy na začátku 20. století. 

Součástí Bubenče bylo i území kolem dnešní holešovické části ulice Za elektrárnou, která vede na opačné straně železniční tratě směrem k Vltavě.

K Bubenči dříve patřila zástavba domů mezi ulicemi Badeniho a Na Špejcharu, území dnešní tramvajové smyčky a část Letenské pláně. K Holešovicím naopak současné bubenečské území zhruba vymezené ulicemi U Sparty, Jana Zajíce a Korunovační.

Před rokem 1914, než byla zahájena výstavba v okolí dnešní Dejvické ulice, zde byla katastrální hranice vedena nikoli středem ulice Dejvická, ale přímo v pokračování Jaselské až ke Svatovítské a na sever k Vítěznému náměstí. Takto je území Bubenče ještě zakresleno na "Velkém příručním plánu hlavního města Prahy" z roku 1926. 

Do roku 1945 k Bubenči patřila zástavba domů mezi ulicemi Badeniho a Na Špejcharu, území dnešní tramvajové smyčky a část Letenské pláně. K Holešovicím naopak současné bubenečské území zhruba vymezené ulicemi U Sparty, Jana Zajíce a Korunovační. 

K posledním změnám hranic došlo v roce 1945 a vznikla současná podoba katastrálního území Bubenče.