Císařský ostrov

Císařský ostrov se nachází na řece Vltavě v úseku říčních km 42,9 až 45,8 mezi Královskou oborou a Podbabou v Bubenči na levém břehu a Trojou na břehu pravém.

Městská část: Praha 6, Praha 7 | Katastrální území: Bubeneč

Císařský ostrov, původně označovaný jako Velký ostrov, kdysi patřil k majetku nejvyššího purkrabství pražského. Odtud pochází dnes již nepoužívaný název Purkrabský ostrov. V roce 1584 čeští stavové ostrov darovali císaři Rudolfu II. (1552-1612), který v době své vlády učinil Prahu svým sídelním městem (v letech 1583-1612). Vlastnictví ostrova císařem připomíná současné jméno, které se však stalo oficiálním úředním názvem veřejného prostranství na návrh pražské místopisné komise teprve v březnu 2021. Již předtím ale bylo uvedeno v adresním systému.

Císařský ostrov někdy býval nesprávně nazýván ostrovem Trojským. Ten se však nacházel na území dolní části dnešní zoologické zahrady a od trojské pevniny byl oddělen ramenem Trojského mlýna. Trojský ostrov zanikl na začátku 20. století v souvislosti s celkovou plavební a protipovodňovou regulací Vltavy a nejedná se tedy o duplicitní pojmenování ostrova Císařského, který patří celý do katastru Bubenče. 

Zřídka se lze setkat také s názvem Bubenečský ostrov.