Bubenečská čísla

První písemná zmínka o osadě Přední Ovenec je v listině knížete a biskupa Jindřicha Břetislava z roku 1197

Současný Bubeneč má rozlohu 4,440712 km2. Před úpravami katastrálních hranic v roce 1945 byla jeho rozloha 4,19 km2. Svou velikostí se řadí na 49. místo mezi všemi 112 pražskými katastry (od největšího po nejmenší).

Území je rozděleno mezi městskou část Praha 6, kam patří 48% plochy (213 ha), a městskou část Praha 7, kde se nachází 52% plochy (231 ha)

Nadmořská výška celého katastru se pohybuje mezi 178 a 227 metry nad mořem. Nejníže je severní cíp Císařského ostrova, nejvýše Letenské náměstí.

Nejvyšším popisným číslem v katastru Bubenče je 1137. Číselná řada popisných čísel ovšem není souvislá, několik čísel není obsazeno.

Počet obyvatel v Bubenči

1783: 350

1843: 475 | 1850: 524 | 1857: 870 | 1869: 1.083 | 1880: 1.394 | 1890: 1.698

1900: 5.538 | 1910: 10.657 | 1921: 15.830 | 1922: 17.139 | 1930: 30.514 | 1937: 33.450

1950: 36.382 | 1961: 39.121 | 1970: 34.953 | 1980: 29.660 | 1991: 25.415 | 1999: 23.383

2002: 22.040 | 2004: 21.664 | 2006: 21.697 | 2008: 21.727 | 2010: 21.864

2012: 20.422 | 2014: 20.671 | 2016: 21.267 | 2018: 22.517 | 2020: 22.893

Počet domů v Bubenči

1562: 6 dvorců | 10 chalup | 2 poplužní dvory | 1 kostel | 1 mlýn

1843: 59 | 1869: 74 | 1880: 75 | 1890: 95

1900: 189 | 1910: 313 | 1921: 422 | 1922: 455 | 1930: 808 | 1937: 888

Hospodářská zvířata v Bubenči

1869: 48 koní | 131 krav | 16 prasat | 10 koz | 7 ovcí | 11 úlů  

1880: 27 koní | 118 krav | 13 prasat | 16 koz | 1 mezek | 41 úlů 

1890: 69 koní | 110 krav | 10 prasat | 15 koz | 1 mezek | 15 úlů

1900: 56 koní | 133 krav | 68 prasat | 13 koz | 111 úlů