Bubenečská čísla

První písemná zmínka o osadě Přední Ovenec je v listině knížete a biskupa Jindřicha Břetislava z roku 1197

Současný Bubeneč má rozlohu 4,440712 km². Před úpravami katastrálních hranic v roce 1943 byla jeho rozloha 4,19 km². Svou velikostí se řadí na 49. místo mezi všemi 112 pražskými katastry (od největšího po nejmenší).

Území je rozděleno mezi městskou část Praha 6, kam patří 48% plochy (213 ha), a městskou část Praha 7, kde se nachází 52% plochy (231 ha)

Nadmořská výška celého katastru se pohybuje mezi 178 a 229 metry nad mořem. Nejníže je severní cíp Císařského ostrova a bývalé přístaviště trojského přívozu, nejvýše nároží ulic Korunovační a Milady Horákové.

V Bubenči je 87 ulic, osm náměstí, jedna promenáda, tři úředně pojmenované parky, dva tunely, jeden pojmenovaný most, jedna lávka a tři bezejmenné mosty přes Vltavu, jeden ostrov a jeden kulturně-výstavní areál.

Nejvyšším popisným číslem v katastru Bubenče je 1145. Číselná řada popisných čísel ovšem není souvislá, 44 čísel není obsazeno.  


V roce 1783 žilo v tehdejším Předním Ovenci pouhých 350 obyvatel. Jejich počet začal strmě růst až na začátku 20. století, přičemž nejvíce lidí v Bubenči bydlelo v šedesátých letech 20. století, a to téměř 40 tisíc.

Počet obyvatel Bubenče v průběhu posledních téměř dvou set let. 1843: 475 | 1850: 524 | 1857: 870 | 1869: 1.083 | 1880: 1.394 | 1890: 1.698 | 1900: 5.538 | 1910: 10.657 | 1921: 15.830 | 1922: 17.139 | 1930: 30.514 | 1937: 33.450 | 1950: 36.382 | 1961: 39.121 | 1970: 34.953 | 1980: 29.660 | 1991: 25.415 | 1999: 23.383 | 2002: 22.040 | 2004: 21.664 | 2006: 21.697 | 2008: 21.727 | 2010: 21.864 | 2012: 20.422 | 2014: 20.671 | 2016: 21.267 | 2018: 22.517 | 2020: 22.893 | 2021: 22.834 | 2022: 22.792 | 2023: 23.714 | 2024: 24.019

První informace o počtu bubenečských budov je z roku 1562. Tehdy v obci bylo 6 dvorců, 10 chalup, 2 poplužní dvory, 1 kostel a 1 mlýn. V následujících staletích počet domů postupně rostl. 1843: 59 | 1869: 74 | 1880: 75 | 1890: 95 | 1900: 189 | 1910: 313 | 1921: 422 | 1922: 455 | 1930: 808 | 1937: 888

Z období druhé poloviny 19. století jsou k dispozici údaje o počtu hospodářských zvířat chovaných na území Bubenče. 1869: 48 koní, 131 krav, 16 prasat, 10 koz, 7 ovcí, 11 úlů | 1880: 27 koní, 118 krav, 13 prasat, 16 koz, 1 mezek, 41 úlů | 1890: 69 koní, 110 krav, 10 prasat, 15 koz, 1 mezek, 15 úlů | 1900: 56 koní, 133 krav, 68 prasat, 13 koz, 111 úlů.