Bubenečská čísla

První písemná zmínka o osadě Přední Ovenec je v listině knížete a biskupa Jindřicha Břetislava z roku 1197

Současný Bubeneč má rozlohu 4,440712 km². Před úpravami katastrálních hranic v roce 1945 byla jeho rozloha 4,19 km². Svou velikostí se řadí na 49. místo mezi všemi 112 pražskými katastry (od největšího po nejmenší).

Území je rozděleno mezi městskou část Praha 6, kam patří 48% plochy (213 ha), a městskou část Praha 7, kde se nachází 52% plochy (231 ha)

Nadmořská výška celého katastru se pohybuje mezi 178 a 227 metry nad mořem. Nejníže je severní cíp Císařského ostrova, nejvýše Letenské náměstí.

Nejvyšším popisným číslem v katastru Bubenče je 1137. Číselná řada popisných čísel ovšem není souvislá, několik čísel není obsazeno.


Počet obyvatel v Bubenči

18. století - 1783: 350

19. století - 1843: 475 | 1850: 524 | 1857: 870 | 1869: 1.083 | 1880: 1.394 | 1890: 1.698

20. století - 1900: 5.538 | 1910: 10.657 | 1921: 15.830 | 1922: 17.139 | 1930: 30.514 | 1937: 33.450 | 1950: 36.382 | 1961: 39.121 | 1970: 34.953 | 1980: 29.660 | 1991: 25.415 | 1999: 23.383

21. století - 2002: 22.040 | 2004: 21.664 | 2006: 21.697 | 2008: 21.727 | 2010: 21.864 | 2012: 20.422 | 2014: 20.671 | 2016: 21.267 | 2018: 22.517 | 2020: 22.893


Počet domů v Bubenči

1562: 6 dvorců | 10 chalup | 2 poplužní dvory | 1 kostel | 1 mlýn

1843: 59 | 1869: 74 | 1880: 75 | 1890: 95

1900: 189 | 1910: 313 | 1921: 422 | 1922: 455 | 1930: 808 | 1937: 888


Hospodářská zvířata v Bubenči

1869: 48 koní | 131 krav | 16 prasat | 10 koz | 7 ovcí | 11 úlů  

1880: 27 koní | 118 krav | 13 prasat | 16 koz | 1 mezek | 41 úlů 

1890: 69 koní | 110 krav | 10 prasat | 15 koz | 1 mezek | 15 úlů

1900: 56 koní | 133 krav | 68 prasat | 13 koz | 111 úlů