Zrušená popisná čísla

Popisná čísla, která jsou v Praze na červených tabulkách, tvoří na rozdíl od čísel orientačních (modrých) v každém katastrálním území jednu číselnou řadu. Dříve bylo běžné, že popisné číslo zbořené budovy bylo znovu použito pro nově postavenou, ať už vznikla na stejném nebo úplně jiném místě. Teprve po roce 2000 bylo zákonem o obcích ustanoveno, že popisná čísla zaniklých objektů již nebudou znovu přidělována. V Bubenči bylo zrušeno celkem 43 popisných čísel, dvě čísla nebyla nikdy přidělena (1111 a 1133). Nejvyšším existujícím popisným číslem je 1146.


Zrušená čp. - 5 | 6 | 9 | 10 | 14 | 18 | 21 | 23 | 3137 | 42 | 48 | 68 | 69 | 72 | 75 | 96 | 97 | 100 | 154 | 158 | 174 | 267 | 413 | 414 | 418 | 420 | 421 | 428 | 438 | 591 | 699 | 838 | 839 | 911 | 1026 | 1044 | 1049 | 1065 | 1065 | 1089 | 10911130

Nepřidělená čp. - 1111 | 1133