Bubeneč čp. 69

Bubenečské popisné číslo 69 patřilo vile, která stávala na rohu Českomalínské a Pelléovy ulice. V roce 1859 prodal Václav Štorch část své parcely patřící k domu čp. 1. Karlu Josefu Barthovi. Tento pozemek přešel v roce 1862 do vlastnictví Barthovy manželky Marie, podruhé provdané Skalické. Od ní později polovinu parcely koupil rytíř Adalbert Lanna a druhou pak pražská měšťanka Karolina Meissnerová, která si zde v roce 1868 nechala podle plánů Karla Brusta postavit své letní sídlo.

V roce 1892 dům se zahradou odkoupil Sigmund Kann. V roce 1907 byl vybudován balkon v prvním patře a poté krytá veranda v nároží (ta byla v roce 1959 obezděna). V roce 1921 postavil u domku stavitel Alois Potůček skleník. Patrová vila měla původně solitérní pozici a svou podobou připomínala švýcarské horské stavení. Proto byla někdy nazývána jako "švýcárna". Dodatečně k ní byl přistavěn přízemní domek. Hlavní průčelí objektu tvořila západní fasáda o šesti okenních osách. Podsklepená budova měla v přízemí zachované zrcadlové klenby a podkovité schodiště do patra. Dům byl zbořen koncem sedmdesátých let, dnes je na jeho místě hřiště na míčové hry patřící k ruské škole čp. 4.

Na některých mapách je budova chybně označena jako čp. 60. Záměna zřejmě vznikla podobností číslic 9 a 0.