Starostové

Jan Schlöcht (1801-1887)

- starostou byl v letech 1850-1886, tedy dlouhých 36 let,
- byl majitelem dvou bubenečských dvorců čp. 1 a čp. 6 a sadů Ve struhách,
- v roce 1872 byl vyznamenán šlechtickým predikátem z Heraltic,
- za dob jeho starostování nebyla nikdy porušena rovnováha v příjmech a výdajích, nicméně nebyla žádným způsobem rozvíjena vybavenost Bubenče.

Gustav Lumbe (1818-1890)

- starostou byl zvolen na jaře roku 1886, ale o dva měsíce později kvůli svému chatrnému zdraví odstoupil,
- byl majitelem Císařského mlýna.

Raimund Kubík (1847-1914)

- starostou byl v letech 1886-1912,
- byl majitelem papírny v Císařském mlýně,
- za zásluhy o obec byl v roce 1907 vyznamenán rytířským křížem řádu Františka Josefa I.,
- za dob jeho starostování se stal Bubeneč městem,
- je pohřben na bubenečském hřbitově.

Alois Potůček (1854-1914)

- starostou byl v letech 1912-1914,
- byl významným stavitelem,
- byl majitelem Hergetovy cihelny (resp. stavebních pozemků) v oblasti dnešních ulic Dejvické, Kyjevské a Na hutích a také Lannovy vily,
- je pohřben na bubenečském hřbitově.

Otakar Šťastný (1852-1929)

- starostou byl v letech 1914-1919, 
- byl zakladatel odborné školy hodinářské a majitel hodinářského a zlatnického "závodu" u Prašné brány.

Josef Václav Klečák (1872-1938)

- starostou byl v letech 1919-1923,
- v letech 1923-1928 by starostou Prahy XIX,
- byl ředitelem nemocenské poklady na Smíchově,
- spoluzaložil Českou stranu národně sociální,
- v roce 1920 byl zvolen senátorem za Československou stranu socialistickou.