Gustav Lumbe

Pražský měšťan a úředník Rakouské zemské banky August Gustav Lumbe se narodil 24. srpna 1819 v Praze jako nejmladší ze synů Josefa Daniela Lumbeho, profesora filozofie na pražském Akademickém gymnáziu, a jeho druhé manželky Alžběty, rozené Wurmové. Křestním kmotrem mu byl právník a archeolog Matyáš Kalina z Jäthensteinu. Svoji kariéru začal Lumbe v roce 1841 ve Vídni, kde pracoval jako účetní v hlavním sídle Rakouské zemské banky, jejíž pražskou pobočku pomáhal v roce 1850 zakládat. Od roku 1852 bydlel na pražském Novém Městě.

Jeho manželkou se stala Karolína Bellmannová (1823-1897), dcera c. k. dvorního zvonaře a kovolitce Karla Bellmanna a sestra nakladatele Karla Ferdinanda Bellmanna. Lumbeovi měli pět dětíː dcery Karolínu, provdanou Čálkovou, Annu provdanou Zieglerovou, August(in)u provdanou Kreutzbergovou a syny Augusta a Karla. Starší August řídil filiálku Eskomptní banky v Litoměřicích, mladší Karel působil v Berlíně. Karolína a Anna se provdaly za bankovní úředníky. Augusta měla za manžela Ludvíka Kreutzberga, ředitele pražské železářské společnosti v Nýřanech.

V roce 1865 se Lumbe se svou manželkou ujali správy rodinných realit. Kromě domů na Novém Městě čp. 740 a 741 jim patřil také bubenečský Císařský mlýn čp. 22, který v roce 1848 zakoupil Karel Bellmann. Papírnu, která byla nejdříve součástí Císařského mlýna a později dostala své vlastní čp. 3, odprodali v roce 1882 Raimundu Kubíkovi.

V lednu 1886 okresní výbor odvolal z funkce starosty Jana Schlöchta a správou obce byl pověřen Gustav Lumbe, který byl v té době prvním radním. Místodržitelství ovšem v únoru Schlöchtovu suspendaci formálně zrušilo a dosadilo jej zpět do funkce. Jan Schlöcht následně v dubnu sám odstoupil a novým prozatímním starostou byl zvolen Gustav Lumbe. Ve vedení obce zůstal pouhé dva měsíce, než byl po nových volbách 2. července 1886 do čela zvolen Raimund Kubík. Gustav Lumbe se stal druhým radním a později byl jen řadovým členem zastupitelstva. Zemřel 27. října 1890 v Bubenči a je pochován na zdejším hřbitově.Zdroj:
- https://cs.wikipedia.org/wiki/August_Lumbe