Raimund Kubík

Průmyslník Raimund Kubík se narodil 6. května 1847 v Ústí nad Labem do rodiny Václava Kubíka, tamního soudního úředníka. O tři roky později už Kubíkovi bydleli v Hostinném, kde otec Václav zastával funkci okresního soudce. Zde získal Raimund své první zkušenosti v papírenství, a to přímo v továrně Eichmann & Co. Její majitel Julius Eichmann byl předtím od roku 1836 několik let ředitelem papírny v bubenečském Císařském mlýně. V roce 1871 se Raimund Kubík stal ředitelem plzeňské papírny, která patřila pojištovně Praha. V následujícm roce, 7. října 1872, si vzal za manželku Karolínu Knoblochovou ze Záběhlic. Karolína pocházela z pivovarnické rodiny, stejně jako Raimundův děd, který byl pivovarnickým mistrem v kolovratském pivovaru v Rychnově nad Kněžnou. Raiumund se však definitivně rozhodl pro papírenství a v roce 1875 přesídlil do Bubenče, kde si pronajal vlastní podnik v Císařském mlýně. V roce 1882 pak továrnu od Gustava Karoliny Lumbeových odkoupil. Přesto se s vařením piva ještě jednou profesně setkal. Raimundova sestra Marie byla provdána za pivovarníka Karla Knoblocha, majitele pivovaru v Libni. Po Knoblochově smrti v roce 1888 jeho švagr Raimund Kubík pivovar jeden rok vedl i vlastnil, než jej odprodal anglické akciové spolecnosti The Bohemian Breweries. Od roku 1889 Kubíkovi žili ve vile čp. 87, kterou si nechali postavit na rohu dnešních ulic Pelléova a Na Zátorce.

Začátkem července roku 1886 byl Raimund Kubík zvolen bubenečským starostou a zůstal jím až do roku 1912. Za jeho působení byl Bubeneč v roce 1904 povýšen na město. Při prvním jednání nového městského zastupitelstva byl za své zásluhy o obec jmenován prvním čestným bubenečským měšťanem. V roce 1907 pak byl, rovněž za obecní zásluhy, vyznamenán rytířským křížem řádu Františka Josefa I. Jedním z jeho velkých osobních neúspěchů zřejmě bylo neuskutečnění sloučení Bubenče s Prahou schválené v roce 1907. Podle dobových informací nebylo jeho úřadování úplně vzorové. Bez úředního povolení údajně postavil u své papírny v Císařském mlýně továrnu na výrobu celusosy. Raimund Kubík zemřel náhle 25. března 1914 na zástavu srdce, byl nalezen mrtev ve svém loži. Místem jeho posledního odpočinku je bubenečský hřbitov. V letech 1914-1925 po něm bylo pojmenováno dnešní Sibiřské náměstí.

Během svého krátkého pobytu v Bubenči namaloval malíř František Dvořák Brunner v roce 1905 nebo 1906 podobiznu tehdejšího starosty Raimunda Kubíka, která byla umístěna do zasedací síně městské radnice. Osud obrazu je zřejmě neznámý.Zdroj:
- Almanach praktického člověka; Dr. Duchoslav Panýrek, Václav Štech; Nakladatelské družstvo Máje v Praze; 1908