Bubeneč od A do Z

A - Archeologické nálezy | Autobusové linky: 108 | 125 | 131 B - Bubeneč a pražské obvody | Bubeneč mimo Prahu | Bubenečský uličník | Bučkovy sady | Budovy | Busty C - Císařský ostrov Č - Členění | Články z Bubenče D - Divadla F - Farnost Bubeneč | Fotografie z Bubenče - Galerie Vincence Kramáře H - Historické mapy | Historie | Hranice | Hranice - úpravy | Hřbitovy K - Kameny zmizelýchKinaKnihovny | Komíny | Královská obora | Křižíkova elektrická dráha L - Lávky |  M - Malá říčka | Mateřské školy | Město Bubeneč | Mosty přes plavební kanál | Mosty silniční | Mosty zaniklé | Mosty železniční |  N - Název | Názvy ulic včera a dnes O - Olymp - Centrum sportu MV | Osobnosti P - Pečetidla | Pěvecký spolek Václav | PlastikyPlavební kanál | PomníkyPošty | Potoky | Povýšení na město | PožáryPožáry na Výstavišti | Průmysl | Připojení k Praze | Přívozy | Pumpy R - Reformní reálné gymnasium | Rudolfova štola | Rybník na návsi | Rybníky v Královské oboře | Rychtáři Ř - Říše loutek S - Samosprávná obec | SmetištěSlamník | SochySokol Bubeneč | Starostové | Studánky a prameny Š - Školství T - Tenisový klub SpartaTunely U - Ulice a náměstí | Umělecká dílaÚpravy hranic | Území V - Válečné události | Vinice HvězdaVnitrobloky | Vodárny | Vodní prvky v Královské oboře | Vodotrysky v Královské obořeVltava | VýdechyVýstaviště Z - Zahrádkářské kolonie | Znak a prapor

Školství v Bubenči

Až do konce 18. století se pravděpodobně v Bubenči nenacházela žádná budova sloužící k vyučování. Více ...

Umělecká díla v Bubenči

Po celém Bubenči bylo v průběhu posledních 120 let rozmístěno mnoho uměleckých památek. Více ...

Výstaviště

Bubenečské Výstaviště vzniklo v roce 1891 pro Jubilejní zemskou výstavu ve východní části Královské obory. Více ...