Bubeneč od A do Z

Průmysl v Bubenči

Přestože Bubeneč nikdy nebyl považován za průmyslovou čtvrť, hrály v jeho historii továrny a další podniky důležitou roli. Přejít na stránku ...

Školství v Bubenči

Až do konce 18. století se pravděpodobně v Bubenči nenacházela žádná budova sloužící k vyučování. Přejít na stránku ...