Autobusová linka 108

Autobusová linka č. 108 vznikla na přelomu let 1951 a 1952. Nejednalo se ovšem o linku novou, pod označením I (písmeno I) jezdila její předchůdkyně již od roku 1938. Stoosmička v různých variantách spojovala ruzyňské letiště, Divokou Šárku, sídliště Petřiny a Bílou Horu. Dne 13. srpna 1978 byla uvedena do provozu trasa metra A a linka 108 byla prodloužena přes Vypich na Hradčanskou a 19. března 1979 až do obratiště Špejchar. Tehdy se poprvé v ulici Obránců mírů dotkla katastru Bubenče. Od 28. června 2008 byla v souvislosti se stavbou tunelového komplexu Blanka ukončena místo Špejcharu na Vítězném náměstí. Do Bubenče začala jezdit v roce 2008 již jako midibusová linka s dlouhým intervalem.

- 30. června 2008 - prodloužení
zastávky: Sídliště Na Dědině - ... Thákurova - Národní technická knihovna - Studentský dům - Zelená - Nemocnice Bubeneč - Goetheho (jen z centra) - Sibiřské náměstí - Radnice Praha 6 - Dejvická
trasa: Sídliště Na Dědině - ... - Thákurova - Zikova - Studentská - Flemingovo náměstí - Bechyňova - Kolejní - Zelená - Terronská - Antonína Čermáka - Maďarská (jen do centra) - Goetheho - Sibiřské náměstí - Bubenečská - Československé armády - Vítězné náměstí

- 1. září 2019 - změna trasy v bubenečském úseku
zastávky: ... - Zelená - Rooseveltova - Českomalínská - Sibiřské náměstí - ...
trasa: ... - Zelená - Terronská - Rooseveltova - Sibiřské náměstí - ...Zdroj:
- https://www.tram-bus.cz/mhd-praha/autobusy/linky-autobusu/denni/linky-100-149/linka-108/