Školy v Bubenči

V Bubenči v současnosti působí šest obecních mateřských škol, čtyři školy základní a jedna speciální, dvě střední a jedna vysoká škola. Historie bubenečského školství je ovšem mnohem bohatší. Některé vzdělávací ústavy v minulosti zanikly nebo změnily své působiště.