Škola Wolkerova

Bubeneč čp. 40, Wolkerova 11

Majitelem původní stavby čp. 40 byl Adolf Guhry. V roce 1889 zakoupila dům obec a dala na jeho místě vystavět školu, do které se přestěhovali žáci z Kostelního náměstí. Na přelomu desátých a dvacátých let 20. století byla v třípatrové školní budově městská dětská opatrovna. V roce 1919 byly místnosti ve 2. poschodí přiděleny Reformnímu reálnému gymnasiu, které postupně objekt zcela obsadilo. Adresář z roku 1933 uvádí, že zde sídlilo městské dívčí gymnasium. Vzdělávacím účelům sloužila budova i po odchodu gymnázia v roce 1938. Nějaký čas zde působila Živnostenská pokračovací škola a kolem roku 1948 pak Základní odborná škola elektrotechnická. Dnes slouží dům jako kancelářská budova a najdeme zde pracoviště České inspekce životního prostředí.Zdroj:
- Kniha o Bubenči; kolektiv autorů; Městská část Praha 6; 2004 
- https://katalog.ahmp.cz/pragapublica/permalink?xid=58B52592E20E11E6A537406186009F3A&scan=1#scan1