Bubeneč čp. 40

Bubenečské popisné číslo 40 patří budově bývalé školy ve Wolkerově ulici. První stavba na tomto místě vznikla v roce 1796, kdy si Jakub Syslín na kostelním pozemku o výměře 136 čtverečních sáhů postavil domek a při něm založil zahrádku. Po jeho smrti v roce 1825 přešlo vlastnictví na vdovu Alžbětu Syslínovou. Ta dům v roce 1837 prodala svému zeti Janu Richtrovi, který byl obuvníkem. Dalšími majiteli byli Kateřina Richterová, později provdaná Kotroušová (1877-1886) a Adolf Guhry (1886-1889). Od posledně jmenovaného koupila v roce 1889 dům obec a dala na jeho místě vystavět školu, do které se přestěhovali žáci z Kostelního náměstí. Na přelomu desátých a dvacátých let 20. století byla v třípatrové školní budově městská dětská opatrovna. V roce 1919 byly místnosti ve 2. poschodí přiděleny Reformnímu reálnému gymnasiu, které postupně objekt zcela obsadilo. Adresář z roku 1933 uvádí, že zde sídlilo městské dívčí gymnasium. Vzdělávacím účelům sloužila budova i po odchodu gymnázia v roce 1938. Nějaký čas zde působila Živnostenská pokračovací škola a kolem roku 1948 pak Základní odborná škola elektrotechnická. Dnes slouží dům jako kancelářská budova a najdeme zde pracoviště České inspekce životního prostředí.