Škola architektury AVU

Bubeneč čp. 172, U akademie 2

Napravo od hlavní budovy Akademie výtvarných umění, v jejím těsném sousedství, se nachází menší budova Školy architektury AVU. Ta byla postavena v letech 1919-1924 podle návrhu tehdejšího vedoucího školy Jana Kotěry. Projekt později přepracoval Josef Gočár, Kotěrův někdejší žák a nástupce na postu profesora. Ten respektoval návrh svého předchůdce, ale přidal ještě jedno patro s velkými ateliérovými okny obrácenými k severu. Stavbu lze nejspíše označit za puristickou, i když je zde použito kubistického a neoklasicistního detailu.

Budova neobržela své vlastní popisné číslo a je označována domovním číslem hlavní budovy AVU, tedy čp. 172.Zdroj:
- Umělecké památky Prahy: Velká Praha (A-L); Pavel Vlček a kolektiv; Academia; 2012
- Praha moderní II; Zdeněk Lukeš; Nakladatelství Paseka; 2013