Mateřské školy

Předchůdcem mateřských škol byly tzv. opatrovny, které začaly vznikat v první polovině 19. století v souvislosti s rozšiřováním manufakturní výroby a zapojování žen - matek do pracovního procesu.

Zřejmě první dětská opatrovna v Bubenči byla od roku 1902 v Pittově (Papírenské) ulici čp. 237. Budova byla součástí malého areálu domů pro dělníky Mauthnerovy textilní továrny. Na přelomu desátých a dvacátých let 20. století byla v bývalé škole ve Školské (Wolkerově) ulici čp. 40 umístěna městská dětská opatrovna.

Dětské jesle nejdříve fungovaly společně s mateřskými školami. Od roku 1934 byla v provozu dvě oddělení jeslí v tehdy nově postavené školce v Terronské ulici. Po druhé světové válce byly jesle v domě čp. 157 na rohu Letenského náměstí a Ovenecké ulice, který k tomuto účelu v roce 1948 adaptován, a dále ve vile čp. 911 v ulici J. M. Sverdlova (Charlese de Gaulla). Ta byla v roce 2010 zbořena a nahrazena novostavbou.

Některé mateřské školy se nacházely v budovách, které dnes už slouží jinému účelu. Jedno oddělení bylo v provozu na přelomu dvacátých a třicátých let v činžovním domě čp. 619 v Bučkově (Rooseveltově) ulici. Od dvacátých do čtyřicátých let bylo jedno a později dvě oddělení školky umístěno ve školní budově na Kostelním (Krupkově) náměstí čp. 26. Po druhé světové válce působila 7. mateřská škola ve škole v Korunovační ulici a 8. mateřská škola ve vile čp. 519 v Českomalínské ulici č. 41. V letech 1978-2001 sloužila mateřské škole budova Pelléovy vily čp. 91.

Současné mateřské školy:

Terronská 200/20 | Nejstarší samostatná bubenečská školka v Terronské ulici byla postavena v letech 1933-1934.

Charlese de Gaulla 832/18 | Funkcionalistická budova školky v ulici Charlese de Gaulla vznikla v letech 1937-1938.

Čechova 587/29 | Soukromá školka využívá část prostor obytného domu, který byl postaven v letech 1923-1924 podle návrhu Kamil Roškota. V roce 1936 provedl Ladislav Machoň úpravy této puristické stavby, která je od roku 1991 nemovitou kulturní památkou. V jejím vestibulu se zachovala plastika Otto Guttfreunda, kubistické lampy navrhl Josef Gočár. Před rokem 1989 fungovala v domě školka státní.

Bubenečská 891/22 | Soukromá školka je umístěna v puristickém obytném domě postaveném v letech 1928-1929 podle projektu Václava Šíby. Volně stojící jednopatrový dům kombinuje na fasádách omítnuté a režné zdivo.

Antonína Čermáka 1022/6 | Mateřská škola sídlí v budově ZŠ Antonína Čermáka, která byla postavena v roce 1960. Dvoutřídní školka zde začala fungovat zřejmě až po roce 2000.

Juárezova 1037/24 | Budova mateřské školy pro 60 dětí vyrostla na rohu ulic Českomalínská a Juárezova v roce 1962. Dobový tisk uvádí, že se na její stavbě významně podíleli brigádníci, například žáci průmyslové školy stavební z Dušní ulice. Dnes má škola již kapacitu 4 tříd.

Českomalínská 1074/35 a náměstí Svobody 930/3 | Mateřská škola Emy Destinnové působí spolu se stejnojmennou základní školou v budovách na náměstí Svobody (2 třídy) a v Českomalínské ulici (1 třída). Školka vznikla pravděpodobně až po roce 2000. Menší objekt v Českomalínské ulici byl postaven začátkem osmdesátých let 20. století.

Na výšinách 1075/3 | V roce 1983 byla dokončena stavba ve své době největší pražské školky pro 180 dětí v ulici Na výšinách. Její součástí byla i prádelna a hospodářský pavilon. V roce 1984 pak přibylo dopravní hřiště. Dnes devítitřídní školka otevřela v září 2019 detašované pracoviště v objektu Na výšinách 1000/1, který těsně přiléhá k Letenské vodárenské věži. Ten byl vznikl kolem roku 1959 podle typizovaného projektu architekta Lubora Marka. Na jeho stavbu byl použit materiál z nedaleké, tehdy zbourané Bubenečské vodárenské věže.

Na Marně | Od roku 2018, kdy městská část Praha 6 vyhlásila architektonickou soutěž, probíhá příprava stavby budovy nové dvoutřídní mateřské školy, která by měla nahradit činžovní vilu čp. 666 v ulici Na Marně 14.


Zdroj:
- Umělecké památky Prahy: Velká Praha (A-L); Pavel Vlček a kolektiv; Academia; 2012