Bubenečská vodárenská věž

Bubeneč čp. 164, Korunovační 8
Sládkova 2
zbořeno

Bubenečská vodárenská věž byla postavena v roce 1901 podle návrhu ing. Karla Kresse na dvoře školy v Korunovační ulici. Byla součástí bubenečského vodovodu, který sem potrubím přiváděl vodu z vodního zdroje na Struhách. Zařízení pracovalo až do roku 1914, kdy byly zahájeny dodávky vody z Káraného. Poté byla až do roku 1927 vodárna v činnosti pouze při poruše káranského vodovodu. Válcovitá dvoupodlažní stavba o výšce 8,2 metru a průměru 8,65 metru byla vyzděna z cihel a obložena lomovým kamenem. Přízemní nosná konstrukce, kterou odlehčovalo osm zaklenutých otvorů, nesla zděný klenutý prstencový vodojem o obsahu 50 m³, se středním pilířem. Objekt byl zakončen stanovou střechou ohraničenou ochozem a krytou zemním izolačním zásypem. Věž byla zbořena na podzim roku 1959 a uvolnila prostor budoucí tělocvičně. Při bourání brigádně vypomáhali i žáci a učitelé zdejší školy. Získaný materiál byl použit pro stavbu školního pavilonu v ulici Na výšinách.Zdroj:
- Pražské vodní věže; Jaroslav Jásek, Jaroslav Beneš; VR - Atelier; 2000
- Po stopách pražského vodárenství; Milan Polák, Dagmar Broncová, Jiří Čížek a Martin Havlice; Milpo media s.r.o.; 2015
- https://cs.wikipedia.org/wiki/Bubenečská_vodárenská_věž