Bubeneč čp. 157

Bubenečské popisné číslo 157 patří dvoupatrovému činžovnímu domu na rohu Letenského náměstí a Ovenecké ulice. Eklektická palácová stavba vyprojektovaná Václavem Romováčkem vznikla v letech 1898-1899 a jejím prvním majitelem byl Josef Tvrský. Dalšími vlastníky byli Josef Kudlicz (1906-1908), Josefa Kudliczová (1908-1909) nebo Miroslava Křidlová (od roku 1909). Fasáda směrem do náměstí je pětiosá asymetrická s jednoosým rizalitem jen po pravé straně, fasáda do Ovenecké ulice má srovnatelnou délku, ale je vymezena dvojicí symetrických rizalitů. Nároží je zkosené a částečně překryté arkýřem, který ve vyšším patře vytváří balkon. Další balkon je vytvořen nad portikem v uliční fasádě a v 2. a 3. ose fasády obracející se do náměstí. Většina prvků čerpá z renesance, ale oblé vykrajované okenní otvory ukazují i na inspiraci pražským druhým rokokem. Korunní římsa a atika byly inspirovány spíše barokem.

V roce 1948 byl objekt upraven Karlem Koželkou pro potřeby jeslí. Ve stejném roce byla k domu směrem do Ovenecké ulice přistavěna menší funkcionalistická budova navržená architekty Karlem Koželkou a Antonínem Kropáčkem. Ta byla zbořena koncem devadesátých let 20. století a nahrazena novostavbou čp. 1109.

Bubeneč čp. 157
- Letenské náměstí 4 / Ovenecká 21