Dělnické domy

Bubeneč čp. 117, 118, 186, 187, 223, 226, 237, 482, Papírenská 11, 13, 20, 22, 18, 16, 9, 15

Skupina domů určených pro dělníky nedaleké textilní továrny Ernesta Mauthnera (čp. 113-116) byla v tehdejší Piettově ulici postupně postavena v letech 1893, 1900-1904 a 1921-1922. Alois Potůček postavil v roce 1893 domy čp. 117 a 118 na západní straně ulice. Roku 1900 založil Jan Kindl protější řadu se dvěma domy čp. 186 a 187 na severním konci. Další budovy v obou frontách stavěl v následujících dvou letech znovu Alois Potůček. Jednalo se o čp. 223, 226 a dětskou opatrovnu v čp. 237. Až v letech 1921-1922 vznikl poslední dům čp. 482 na západní straně od Aloise Zimy.

Domy (či převážně dvojdomy) tvoří uzavřenou skupinu v oddělené severní části Papírenské ulice. Jsou jednopatrové i dvoupatrové, podsklepené zpravidla jen pod čelním ze dvou traktů a založené i u různých stavitelů na shodném schématu. Ucelenou řadu představuje východní fronta se čtyřmi dvoupatrovými dvojdomy. V podstatě shodným protějškem k domům východní fronty jsou čp. 117 a 118. Domy na obou koncích této fronty mají o něco výraznější úpravu než ostatní. Nejvíce se od ostatních domů odlišuje čp. 482.

V roce 2014 vznikla v těsném sousedství souboru budov železniční zastávka Praha-Podbaba. Při její stavbě byl zrušen historický tunel, která do Papírenské ulice vedl od benzinové pumpy. V průběhu druhého desetiletí prošly domy, které jsou v majetku soukromé osoby, postupnou rekonstrukcí.Zdroj:
- Umělecké památky Prahy: Velká Praha (A-L); Pavel Vlček a kolektiv; Academia; 2012