Škola Korunovační

Bubeneč čp. 164, Korunovační 8
Sládkova 2

Na přelomu 19. a 20. století panoval v Bubenči čilý stavební ruch. V jeho horní části vznikaly nové ulice s činžovními domy, což znamenalo významný přírůstek obyvatel. Obecní zastupitelstvo proto v roce 1897 rozhodlo o vyhledání pozemku pro novou školní budovu. Vybrána byla parcela v Korunovační ulici a obec jí ihned zakoupila. Stavba, kterou provedl stavitel Jindřich Frolík, byla zahájena 1. října 1898 a celý objekt byl dokončen 29. srpna 1899. Byla zde zřízena pětitřídní II. obecná škola v Bubenči na Letné. Jejím prvním řídícím učitelem se stal Vincenc Šofferle, který školu vedl až do roku 1925. V letech 1902 a 1906-1907 byla budova rozšířena o přístavby.

V prvním desetiletí 20. století v objektu v Korunovační ulici sídlily tři školy: II. obecná smíšená (samostatná od roku 1902), měšťanská dívčí (1906-1948) a před svým stěhováním na Kostelní náměstí ještě měšťanská chlapecká (1907-1909). Od konce dvacátých let až do roku 1938 mělo v budově půjčeno několik tříd a tělocvičnu reformní reálné gymnasium a nacházelo se zde i jeho ředitelství. Dnes je budova sídlem základní školy Korunovační.

Na školním dvoře stála v letech 1901-1959 Bubenečská vodárenská věž. Při jejím bourání brigádně vypomáhali i žáci a učitelé zdejší školy. Uvolněný prostor byl využit pro tělocvičnu.

Od roku 1908 v budově působila Městská veřejná knihovna v Bubenči. Ve zrušené školní kapli s vchodem ze Sládkovy ulice čo. 2 v letech 1920-1928 sídlilo divadélko "V říši loutek v Bubenči". V roce 2000 byla u příležitosti 80. výročí založení divadla na budovu ve Sládkově ulici umístěna pamětní deska.Zdroj:
- Kniha o Bubenči; kolektiv autorů; Městská část Praha 6; 2004