Škola Antonína Čermáka

Bubeneč čp. 1022, Antonína Čermáka 6
Terronská 38, Vietnamská 1, Březovského bez čo.

Velká základní škola byla postavena v roce 1960 na pozemku mezi tehdejšími ulicemi U hřbitova, A. A. Ždanova, Vietnamská a Březovského. Jedná se o budovu typu STÚ navrženou Studijním a typizačním ústavem, jejíž hlavní fasáda je orientována do ulice Antonína Čermáka naproti parku Generála Lázaro Cárdenase. Hlavní část budovy je zakončena dvěma krátkými bočními křídly. Na východní křídlo bezprostředně navazuje menší trakt ve tvaru písmene "T". V areálu školy se nachází sportovní hřiště s atletickou dráhou a dvěma hřišti na míčové hry a menší zahrada mateřské školy.

Školní budova byla otevřena v srpnu 1960 jako základní devítiletá všeobecně vzdělávací pracovní a polytechnická škola pro mládež do patnácti let. Přešlo sem mnoho žáků z jiných bubenečských škol, jen z Krupková náměstí to byla jedna třetina žáků. Přestože hlavní vchod byl z ulice U hřbitova, byla budova vzhledem k nežádoucímu spojení školy a hřbitova v adrese nepřesně umísťována na nedaleké náměstí Interbrigády, od kterého ji odděluje Terronská ulice. Pro školu bylo v této souvislosti vytvořeno i adresní místo "náměstí Interbrigády bez čo."

Před rokem 1989 nesla škola jméno Julia Fučíka, poté zněl její název ZŠ náměstí Interbrigády. Takto je neoficiálně označována stále bez ohledu na své úřední pojmenování. Při slavnostním ceremoniálu byla 9. května 2013 přejmenována na ZŠ a MŠ Antonína Čermáka. V současnosti je sídlem nejen školy základní, ale i mateřské.Zdroj:
- Kniha o Bubenči; kolektiv autorů; Městská část Praha 6; 2004
- https://app.iprpraha.cz/apl/app/ortofoto-archiv/